Nye veje til vækst: FSR – danske revisorer i utraditionelt samarbejde med Dansk Metal

DebatUgens kommentar, 13. marts 2015

FSR - danske revisorer

Politikerne sidder i disse dage og drøfter elementerne i en ny vækstplan. De kunne passende lade sig inspirere af et nyt og utraditionelt samarbejde mellem FSR – danske revisorer og Dansk Metal om at gøre det lettere for de mindre virksomheder at udvikle sig.

At det fortsat er aktuelt at overveje, hvordan man fra politisk hold kan stimulere væksten, bekræfter den analyse af virksomhedernes nøgletal, som foreningen sammen med CBS offentliggjorde tidligere i denne uge.

Selvom mange virksomheder er kommet godt igennem krisen og igen tjener penge, så er der en stor del af virksomhederne, som fortsat hænger i bremsen og har svært ved at skabe lønsomhed. Ses der isoleret på perioden fra 2010 og frem, så er der i samfundsøkonomiske termer tale om et årligt indtægtstab på 50 mia. kr. sammenlignet med før krisen.  Så der er god grund til at sætte ind med initiativer, der kan styrke væksten i virksomhederne. Læs hele undersøgelsen.

En del af de politiske drøftelser handler om at finde penge til at finansiere de forskellige værksinitiativer. Men finansministeren behøver ikke nødvendigvis at trække på statskassens penge for at hjælpe virksomhederne med at skabe vækst.

Politikerne har de senere år stillet adskillige finansierings- og tilskudsordninger til rådighed for virksomhederne, som på forskellig vis har til formål at understøtte vækst innovation og udvikling. For mange – især små og mellemstore virksomheder – kan det imidlertid være svært at finde rundt i tilskudsjunglen og danne sig et overblik over, hvilke tilbud der er relevante, og alle undersøgelser viser da også, at det især er de mindre virksomheder, som ikke benytter sig af erhvervs- og innovationsordningerne.

Revisorerne kan i den sammenhæng spille en aktiv og værdifuld rolle som vækstrådgiver. Revisorerne kommer løbende ude i virksomhederne, har indsigt i forretningen og ved, hvad der rører sig og hvor skoen trykker i hverdagen. Den er netop den unikke position i forhold til virksomhederne, som er grundpillen i et nyt og utraditionel samarbejde mellem FSR –danske revisorer og Dansk Metal om at give virksomhederne og deres rådgivere et overblik over de vigtigste og mest relevante offentlige og private innovations- og erhvervsfremmetilbud.

Vi har i fællesskab udarbejdet en pjece, der målrettet giver et overblik over de mange muligheder, der er for virksomhederne. Pjecen dumper i disse dage ind ad brevsprækken hos alle vores medlemmer, som netop i disse uger hjælper virksomhederne med årsregnskaberne - og som passende ved samme lejlighed kan tage en dialog med deres kunder om, hvordan de kan forbedre produktiviteten og vækste forretningen. Læs pjecen.

Herfra skal opfordringen lyde til, at revisorerne bruger arbejdet med årsregnskabet og revisionen til at tage en drøftelse med deres kunder, om mulighederne for at sætte nye projekter i søen – og hvis finansieringen er en barriere, kan pjecens introduktionen til de offentlige tilbud forhåbentlig bidrage som murbrækker.