Det ta'r kun fem minutter – at indberette til det offentlige

DebatUgens kommentar, 13. februar 2015

FSR - danske revisorer

Fem minutter. Måske fire. Det er, hvad det burde tage at klare en ændring i fx Webreg, men så er systemerne langsomme – eller går ned undervejs. Og de fem minutter bliver hurtigt til flere. Det er noget, de fleste revisorer og deres kunder har oplevet, og det bekræfter, hvad vi alle ved. Bare fordi noget er digitalt, hedder ”Nem” eller ”Tast selv”, så er det ikke ensbetydende med, at det er nemt eller hurtigt.

Det er måske også en del af forklaringen på, at vores seneste survey viser, at vi - trods en stor indsats fra offentlig side på at digitalisere indberetninger og skabe bedre systemer - oplever, at virksomhedernes byrder ved indberetninger til det offentlige fortsat er stigende. Der skal fortsat indberettes et hav af oplysninger – og nogle oplysninger skal indberettes flere gange - og kompleksiteten i reglerne er med til at gøre det besværligt og tidkrævende.

Men der ligger også nogle helt basale udfordringer – fx med indberetning af selvangivelsen, hvor der er rigtig mange, som skal indberette samtidig. Det skaber pres på systemerne og resulterer i ustabilitet, som gør indberetningen mere besværlig.
Hos SKAT har man længe kæmpet for at øge stabiliteten på systemerne, så de også kan klare presset i spidsbelastningssituationer. Men indtil videre er der ikke gået ét år, hvor systemerne ikke er lagt ned i perioden op til fristen for selskabs-selvangivelserne – det giver øgede byrder for revisorerne og virksomhederne.

Hos Erhvervsstyrelsen har man netop løftet sløret for, at det aldrende Webreg skal udskiftes. Det giver nogle ”lukkedage” på systemet, som man naturligvis skal være opmærksom på. Men forhåbentlig giver det også et bedre og mere stabilt system, når den nye løsning lanceres.

Når det gælder de offentlige indberetninger er stabiliteten kun en del af det samlede billede. For virksomhederne er det også en udfordring at få styr på, hvad de skal indberette. Det viser sig ved, at stort set alle de revisorer, der har deltaget i vores undersøgelse, kan fortælle, at årsagen til at SMV-virksomhederne beder om deres hjælp til at indberette til det offentlige skyldes, at de har problemer med at forstå de relevante love og regler.

Det er positivt, at vi kan agere bøvl-afhjælper for virksomhederne på dette område. Men det ville være endnu bedre, hvis vi kunne bruge den tid på at hjælpe virksomhederne med at styrke deres kerneforretning og dermed skabe vækst og arbejdspladser.

Og når vi taler om at bruge tiden rigtigt, så vil vi opfordre til, at man i det store arbejde med at forbedre indberetningsløsningerne også arbejder på, at det offentlige bliver bedre til at dele de mange oplysninger, de kræver fra virksomhederne. Et helt konkret eksempel er, at der overlap mellem flere oplysninger i årsregnskabet og selvangivelsen, hvilket betyder, at virksomhederne skal indberette de samme oplysninger to gange.

Hvad nu, hvis de oplysninger, selskaberne allerede har indsendt til det offentlige i årsregnskabet, allerede stod klar, når man åbnede selvangivelsen. Det kan godt være, at det kun tager et par minutter at indtaste disse oplysninger igen. Men det er et par minutter gange mere end 200.000 selskaber. Samlet set bliver det en hel del minutter, der ender som administrativt besvær, som i stedet kunne være brugt på drift og vækst.