Forbehold og supplerende oplysninger bliver en aktiv del af skattekontrollen

DebatUgens kommentar, 20. februar 2015

FSR - danske revisorer

SKAT har som led i deres nye kontrolplan besluttet, at de i 2015 vil gennemgå 3.500 revisorpåtegninger, hvor der er et forbehold eller en supplerende oplysning, som er relevant for skattebetalingen. Det hilser vi velkommen.

I foreningen har vi længe peget på værdien for myndighederne af de forbehold og supplerende oplysninger, der er resultatet af revisorernes årlige revision af virksomhedernes regnskaber. Og vi har beklaget, at myndighederne ikke i højere grad bruger revisorernes anmærkninger i deres kontrol med virksomhederne – bl.a. til skattekontrollen.

Al erfaring viser nemlig, at revision har en præventiv effekt i forhold til skatteunddragelse. Først og fremmest fordi revision giver samfundet adgang til vigtig information om virksomhederne, fx om der er ulovlige aktionærlån. Dernæst fordi revision sikrer, at udbytteskat, indkomstskat og moms bliver opgjort og indberettet korrekt. Og endelig fordi det er sværere for virksomhederne at skjule eventuelle misforhold.

Derfor er det positivt, at SKAT nu tager fat i de regnskaber, hvor der er alvorlige revisoranmærkninger. Det er en blåstempling af revisorernes arbejde og af revisionen som ydelse. Og det bør være et signal til politikerne om at tøve en kende og tænke sig grundigt om, før de kaster sig bevidstløst ud i en yderligere lempelse af revisionspligten.

Men allerede i dag er der en risiko for, at samfundet går glip af skatteindtægter i de virksomheder, der har fravalgt revision. SKATs egne undersøgelser viser, at andelen af selskaber, som ikke ønsker at overholde skatte- og afgiftsreglerne, er højere blandt de virksomheder, der ikke får revideret deres regnskab.
Samtidig viser en analyse, at det især er blandt den gruppe af virksomheder, der blev fritaget for revision i 2006, er skattegabet er størst.
Det tyder på, at fravalg af revision øger risikoen for tabt skatteprovenu - med mindre myndighederne sætter ind med øget kontrol, hvilket ikke har sandsynligheden for sig.

Som sagt hilser vi det velkomment, at SKAT nu aktiv reagerer, når revisor hejser et advarselsflag. Bagsiden af medaljen er, at vi risikerer, at flere virksomheder fremover fravælger revision for at undgå at blive kontrolleret.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198