Stop bødemaskinen – fair sanktioner, tak!

DebatUgens kommentar, 21. august 2015

FSR - danske revisorer

Af Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR - danske revisorer 

Ugen begyndte med en markant artikel i Berlingske Business med overskriften ”bøder for millioner til revisorbranchens brodne kar”. De faktuelle oplysninger i artiklen er sobre, men vi er ikke enige i den kontekst, de skal ses i. Antallet af sager ved Revisornævnet vedrører en meget lille andel af det samlede antal regnskaber, som revisor afgiver erklæringer om. Selvom hver sag er en sag for meget, så er det meget få sager set i forhold til de mange hundredetusinde erklæringer fra revisor. Oveni kommer, at den rent tekniske måde, som sagerne indbringes på, automatisk har ført til stigninger. Tidligere indbragte kvalitetskontrollen revisionsvirksomheden og revisorerne i én samlet indbringelse. Nu indbringes virksomhed og revisorer separat. I det lys er faktisk særligt positivt, at antallet af sager er faldet de senere år.

Vi opponerer også stærkt imod, at bøder generelt er udtryk for, at den sanktionerede revisor er et ”broddent kar”.  Kun et meget lille antal af bøderne gives til revisorer, der kan karakteriseres som ”brodne kar”. Langt de fleste bøder gives for mindre alvorlige fodfejl og en stor del for rene formalia. Fx når revisor i et forbehold udtrykker, at virksomheden efter revisors opfattelse er konkurstruet – og fortsætter med at konkludere, at regnskabet er retvisende, bortset fra konkursrisikoen. Enhver kan forstå revisors budskab om, at det ikke står godt til, men formelt er konklusionen formuleret forkert. En sådan fodfejl uden konsekvens for regnskabsbrugerne er hidtil blevet takseret til bøder på mellem 30-50.000 kr. i Revisornævnet. Det er ikke rimeligt – hverken det store antal bøder og niveauet. Praksis ved Revisornævnet har udviklet sig til noget, der kan minde om en bødemaskine. Vi mener, at fokus i stedet bør være på de alvorlige sager. 

Artiklen i Berlingske Business er et udtryk for, at myndigheder, medier og den brede offentlighed fortsat har stort fokus på revisors rolle som ”offentlighedens tillidsrepræsentant”. Politikere og myndigheder har hidtil reageret på kvalitetsproblemer med mere kontrol, flere checklister og flere bøder. Det er langt fra altid den rigtige løsning, og det er en bremse på den effektivitet, der er essentiel for at kunne klare sig i et marked, hvor der forventes høj kvalitet til en lav pris. Derfor har foreningen fremlagt en forslag til nyt sanktionsregime, hvor fokus er på at få etableret et afbalanceret system med rimelige sanktioner, så systemet har en reel motiverende og disciplinerende effekt. Læs det her.

Selvfølgelig er vi enige i, at de få ”brodne kar” skal sanktioneres hårdt, fordi revisor er ”offentlighedens tillidsrepræsentant”. Det er derfor, vi foreslår hårdere sanktioner end de nuværende, når en revisor tilsidesætter sine pligter groft. Som supplement til arsenalet af tunge frakendelsessanktioner foreslår vi også betingede og begrænsede frakendelser - og mulighed for, at Erhvervsstyrelsen kan kræve, at revisor skal aflægge eksamen på ny. Vores klare budskab er, at sanktionsniveauet for de formelle og ubetydelige overtrædelser skal lempes. Til gengæld skal de revisorer, der groft tilsidesætter ”god revisorskik”, mødes med skærpede sanktioner og i sidste ende frakendes retten til at praktisere. Som offentlighedens tillidsrepræsentant skal man leve op til de høje standarder som revisorbranchen og myndighederne sætter.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198

Gratis medlemsmøder

 

Hør mere om arbejdet for et proportionalt sanktionsregime og en risikobaseret kvalitetskontrol.

Det første medlemsmøde afholdes i Kolding d. 1. september og vi kommer rundt i hele landet.

Læs mere og bliv tilmeldt her