Urimeligt bøvl med selskabsselvangivelsen

DebatUgens kommentar, 24. april 2015

FSR - danske revisorer

Valgtrommerne runger. Partiernes valgkampagner fylder avisernes spalter. Helt usædvanligt er erhvervslivets forhold også blevet en del af optakten til folketingsvalget. Ikke alene er erhvervslivets organisationer synlige med kampagner som ”Kære Danmark”. Partierne på Christiansborg har også kampagner rettet mod erhvervslivet med slogans som fx ”Lettere at drive virksomhed i Danmark” og ”Stop regeltyranniet”.

Det er der også behov for. Trods mange nye digitale indberetningsløsninger er belastningen af erhvervslivet, som følge af indberetninger til offentlige myndigheder, steget.
Hvor digitaliseringen skulle gøre dialogen med de offentlige myndigheder nemmere for virksomhederne, er resultatet ofte det modsatte. Det oplever vi, når foreningens medlemmer henvender sig med eksempler på bøvl og besvær med de offentlige systemer.

Seneste eksempel er digitaliseringen af selskabsselvangivelsen, som ikke alene er stærkt forsinket, hvilket i sig selv skaber ekstra besvær og byrder, fordi mange virksomheder må tilbage til skatteopgørelsen. Samtidig har SKAT behændigt benyttet digitaliseringen til at indføre ekstra indberetningskrav.

Det er paradoksalt, at politikerne bruger betydelig politisk kapital og ressourcer på at diskutere, hvorvidt man skal fjerne et par ekstra notekrav i årsregnskabsloven, mens skattemyndighederne uden for parlamentarisk kontrol kan indføre nye indberetningskrav, som koster betydelige ressourcer til ekstra administrativt arbejde. Selvangivelsesblanketten er med nye felter og 82 ændringer vokset fra fire til 12 sider, uden at nogen har haft reel mulighed for at gøre anskrig.

Blandt de ændringer i årsregnskabsloven, der er på vej, har embedsmændene beregnet, at fx en delvis ophævelse af kravet om ledelsespåtegning vil medføre administrative besparelser i virksomhederne for 193 mio. kr.  Hvis man bruger den regnestok, tør jeg slet ikke tænke på, hvilke ekstra økonomiske byrder den nye digitale selvangivelse koster virksomhederne.    

Det er helt afgørende for danske virksomheders konkurrenceevne, at de ikke bliver mødt med flere administrative byrder og indberetningskravDerfor skal opfordringen herfra lyde, at regering og Folketing anmoder SKAT om en beregning af de ekstra administrative omkostninger for virksomhederne, ændringen af selskabsselvangivelsen fører med sig.