Kultur og holdninger bestemmer kvaliteten

DebatUgens kommentar, 26. juni 2015

FSR - danske revisorer

Den europæiske revisorforening, FEE, havde i den forgangne uge sat revisorbranchen og dens centrale stakeholdere i stævne til en konference om fremtidens revision.

Det var to spændende dage, hvor vi kom omkring både omverdenens forventninger til revisor og til selve revisionen, den teknologiske udvikling og vigtigheden af høj kvalitet i revisionsydelsen.

Alle - investorer, regulatorer og standardudstedere - var enige om, at høj kvalitet i revisionen er helt afgørende for offentlighedens bedømmelse af professionen og tilliden til revisionsydelsen. ”Revision er fundamentet, som tillid til kapitalmarkederne bygger på”, som det blev udtrykt.

Det var imidlertid interessant, at flere indlægsholdere var kritiske i forhold til den tiltagende detailregulering af revisorbranchen og den omsiggribende tjekliste-mentalitet.

Compliance er ikke det samme som kvalitet, var der generel enighed om. Kvalitet handler om mennesker, kultur og holdninger, var budskabet fra flere, og det begynder med ledelsen. ”Tone of the top” og en kvalitetsbevidst organisation med KPI´er, der understøtter kvalitet, effektiv intern kontrol, en skarp acceptprocedure og ikke mindst kompetente medarbejdere med de rigtige holdninger er vigtige ingredienser i en stærk kvalitetskultur.

Den holdning deler vi i foreningen og går skridtet videre og siger, at revisionsvirksomheder med en stærk kvalitetskultur, som har styr på kvaliteten, og som systematisk overvåger resultaterne og følger op, de skal belønnes med mindre kontrol. Det er langt stærkere og økonomiske langt mere effektivt end bevidstløs tjeklistekontrol af enkeltsager.

Men det handler ikke kun om en stærk kvalitetskultur hos revisorerne. Kvalitet er et fælles ansvar. Revisionen er resultatet af en lang proces og involverer mange aktører, og kvaliteten afhænger af, at der er høj kvalitet hele vejen rundt – også i den lovgivning, der regulerer revisorernes arbejde, og i de virksomheder, der revideres.

I forhold til kvalitet er den store udfordring for revisorbranchen, at det omfattende arbejde der ligger bag en revision, er usynligt for offentligheden. Det er kun revisors påtegning, der er synlig for offentligheden. Derfor vil alle have mere. Investorerne vil have mere information. Myndighederne vil have mere kontrol. Og politikerne vil have mere regulering. Bundlinjen er imidlertid, at det handler om holdninger. Man kan ikke regulere sig til god kvalitet. Kulturen og de signaler ledelsen sender til medarbejderne om, hvad der er rigtigt og forkert, har afgørende betydning for adfærden og dermed kvaliteten