Fald i antal indbringelser for Revisornævnet

DebatUgens kommentar, 4. december

FSR - danske revisorer

Af Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR - danske revisorer 

Julen er tilsyneladende kommet tidligt i år. Det blev klart i den forløbne uge, hvor den gode nyhed er, at antallet af indbragte sager for Revisornævnet er faldet markant i forhold til sidste år. Det viser Revisornævnets årsberetning for 2014. Ja, faktisk er der tale om et fald på over 30 pct. fra 2013 til 2014. Det er der grund til at glæde sig over i branchen. Også selv om det hører med til historien, at faldet er sket fra et all-time-high niveau i 2013 til et mere normalt niveau i 2014. Nu er vi tilbage på niveauet af de senere års indbringelser.

Det er fortsat det offentlige, der indbringer størstedelen af sagerne for nævnet, og Revisortilsynet tegner sig stadig for den klart største andel. Ikke desto mindre er der også her tale om et markant fald i sager indbragt for Revisornævnet. Fra 99 sager i 2013 til 58 sager i 2014. Det er der ekstra god grund til at hæfte sig ved. Et af de centrale strategiske mål for branchens og foreningens kvalitetsindsats har været at halvere antallet af sager fra Revisortilsynet til –nævnet.

Noget kan tyde på, at branchens og foreningens kvalitetsindsats er begyndt at bære frugt. At revisionsfirmaerne løbende monitorerer og følger op på kvaliteten, så vi ikke længere ser så mange af de banale sager i Revisornævnet, hvor årsregnskabsloven ikke er overholdt eller der er fejl i erklæringen.

Det er en glædelig udvikling, som vi skal gøre alt for at holde fast i. For det er helt afgørende for omverdenens bedømmelse af revisorbranchen, at der tillid til kvaliteten. Kvalitet er alfa og omega. Det gælder både i forhold til det politiske system, markedet og offentligheden bredt. Det så vi under finanskrisen, hvor få spektakulære sager pludselig førte til, at der blev sat spørgsmålstegn ved branchens duelighed til at løfte rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. Det er ikke en ønskværdig situation. Det kan koste både image og politisk indflydelse, og det øger risikoen for, at politikerne griber ind med ubehagelig lovgivning.

Der er ingen tvivl om at den store indsats for at højne kvaliteten i revisorbranchen har skabt opmærksomhed uden for branchen. Navnlig den skærpede selvjustits i branchen og foreningen har påkaldt sig opmærksomhed. Ingen er således længere i tvivl om at høj kvalitet er en del af revisorbranchens grundlæggende dna. Det skal vi holde fast i. Derfor er kvalitet også et prioriteret indsatsområde for foreningen i strategien for de kommende tre år. Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke revisorbranchens omdømme. Det skal bl.a. ske ved, at markant færre revisorer bliver indbragt for Revisornævnet.

For revisorbranchen er det troværdighed, der tæller, og uden kvalitet ingen troværdighed.