Regeringens vækstpakke: Kortere sagsbehandlingstider ved Revisornævnet

DebatUgens kommentar, 8. maj 2015

FSR - danske revisorer

”Erhvervene skal ikke opleve unødige byrder, og den offentlige sektor skal være smidig og effektiv i mødet med erhvervslivet”. Sådan indledes præambelen til regeringens seneste vækstpakke, som blev offentliggjort i denne uge. En prisværdig ambition i en tid, hvor byrderne ved ny regulering og nye indberetninger til det offentlige ikke bliver mindre. Tværtimod.

Regeringens ambitioner om et gunstigt erhvervsklima har denne gang direkte implikationer for revisorbranchen, som får stillet kortere sagsbehandlingstider i Revisornævnet i udsigt. Sagsbehandlingstiden er i dag i gennemsnit over 300 dage og vil blive reduceret til cirka 250 dage. Det hilser vi velkommen. Det er ikke tilfredsstillende med lange sagsbehandlingstider i Revisornævnet. Både for revisorerne og for samfundet generelt er det meget belastende, når sagerne trækker i langdrag.

Inden vi løfter hænderne for højt, er det naturligvis interessant at vide, om der er tale om en politisk prioritering, eller revisorbranchen selv finansierer den kortere sagsbehandlingstid gennem højere gebyrer. Erhvervsstyrelsen udstedte i slutningen af 2014 en bekendtgørelse med markant højere gebyrer for driften af bl.a. Revisornævnet. Hvis det er disse gebyrforhøjelser, der finansierer reduktionen af sagsbehandlingstiden, så vil vi fortsat glæde os over, at sagsbehandlingstiden bliver kortere, men begejstringen vil være mere behersket.

Hvis regering og Folketing virkelig mener det alvorligt, når de siger, de vil nedbringe sagsbehandlingstiderne, så kan de med fordel se på de sager ved Revisornævnet, som handler om rent formelle overtrædelser uden konsekvenser for regnskabsbrugerne. De sager udgør en stor del af sagspuklen i Revisornævnet. Hvis man i stedet for bøder sanktionerede disse formelle overtrædelser med en advarsel eller henstilling fra Revisortilsynet, så nåede sagerne aldrig til Revisornævnets bord, og sagsbehandlingstiden kunne nedbringes yderligere.

Og det vil blive hilst velkomment.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198