Hvorfor revision?

DebatUgens kommentar, 9.oktober 2015

FSR - danske revisorer

Af Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR - danske revisorer 

Folketinget åbnede i denne uge, og regeringen offentliggjorde sit lovkatalog for den kommende sæson.

I revisorbranchen kan vi se frem til en travl politisk sæson. EU-regler om rotation, forbudte rådgivningsydelser, kvalitetskontrol mv. skal implementeres i dansk lovgivning. Det er i sig selv en ganske omfattende øvelse, hvor foreningen vil holde regeringen oppe på dens løfte om ikke at overregulere danske virksomheder.

Hertil kommer en ny en diskussion af, hvor grænsen for revisionspligt skal ligge. Folketinget besluttede således som led i vækstpakken sidste efterår, at der skulle udarbejdes en analyse af de samfundsmæssige gevinster ved at have revisionspligt for en del af B-virksomhederne. Den analyse er på trapperne og forventes offentliggjort inden længe.

I foreningen er vi ikke i tvivl. Revisionspligten er ikke for revisorernes skyld, det er for samfundets. Det er entydigt en fordel for mange virksomheder at have et revideret regnskab. Det giver en bedre kreditscore og lavere låneomkostninger. Det har vi adskillige analyser, der dokumenterer. Så virksomhederne har stærke incitamenter til at vælge revision.

Det burde politikerne også have. Fravalg af revision betyder, at vigtige informationer til markedet og myndighederne går tabt. Et er, hvad ledelsen oplyser i ledelsesberetningen. I mange af de situationer, hvor en virksomhed er gået konkurs, viser det sig, at revisor i sin påtegning har hejst et eller flere advarselsflag. For eksempel at grundlaget for regnskabet ikke er i orden, at virksomheden ikke forventes at kunne fortsætte driften, eller at der ikke er indberettet korrekt til Skat.

Tag for eksempel hjemmehjælpsfirmaet Tryghedsplejen, som gik konkurs i sidste uge. Her havde virksomhedens revisor allerede i november 2014 givet en afkræftende konklusion og adskillige supplerende oplysninger. Hvis kommunerne havde gjort sig den ulejlighed at læse det seneste årsregnskab hos deres hjemmehjælpsleverandør, så havde de sort på hvidt kunne læse, at den var ravruskende gal, og de var ikke blevet fanget i en situation, hvor de over hals og hoved skulle etablere et akut hjemmehjælpsberedskab.      

Men også skattemyndighederne har stor gavn af, at virksomhedernes regnskaber er reviderede. Det giver større sikkerhed for, at der er indberettet den korrekte skat, og det kommer for en dag, hvis der er ulovlige aktionærlån.

Foreningens bidrag til den kommende tids debat om revisionspligt er at vise og dokumentere, at revision og revisorernes arbejde har værdi – ikke bare for virksomhederne, men for samfundet som helhed.
Under overskriften ”Hvorfor revision” vil vi offentliggøre en række analyser, som viser, hvilke informationer markedet og samfundet går glip af, hvis der ikke er revision. Man vil kunne følge med i arbejdet på vores hjemmeside.

Vi er som sagt ikke i tvivl. Det koster at vælge revisionen fra. Vi har ikke nogen fast holdning til, hvor grænsen for revisionspligt skal ligge. Det er en politisk afgørelse. Vi vil bare i al stilfærdighed og med seriøse analyser gøre opmærksom på, at det er nødvendigt at sætte noget andet i stedet, hvis man vil bevare den transparens og sikkerhed om virksomhedernes økonomi, som revisionen giver.