2025-plan berører en række af revisorernes kerneområder

DebatKommentar, 1. september

FSR - danske revisorerSkat

Regeringen offentliggjorde i tirsdags sit længe ventede reformudspil ”Helhedsplan for et stærkere Danmark”. Der er tale om et omfattende reformprogram, der involverer personskatter, pensioner, erhvervsskatter samt erhvervsreguleringen bredt. Udspillet er kendetegnet ved at have mange initiativer med betydning for erhvervslivet og dermed også for virksomhedernes rådgivere. 

Bagtæppet for regeringen udspil er ikke en brændende platform. Det går faktisk nogenlunde med dansk økonomi. Der er i stedet et gråt bagtæppe i form af en stigende generel bekymring for fremtiden, som er accentueret af en række markante begivenheder i verdenssamfundet: Den massive flygtningestrøm, som udfordrer økonomien, flere voldsomme terrorhandlinger i Europa og briternes nej til EU, som har fået regeringen til at nedjustere vækstskønnet for dansk økonomi.    

Det er formentlig baggrunden for, at der er tale om et så omfattende og bredt reformudspil. Et udspil, der adresserer alle hjørner af det danske samfund.
Initiativer vedrørende erhvervsregulering og erhvervsskatter er præsenteret i et særskilt vækstoplæg og har naturligt en særlig interesse for revisorbranchen som erhvervslivets foretrukne rådgiver og sparringspartner.

I forhold til erhvervsreguleringen løfter regeringen målet for byrdelempelser. I 2025 skal der være sparet 5 milliarder kroner i administrative byrder, altså et løft på 2 milliarder kroner i forhold til den oprindelige målsætning. Samtidigt fortsætter regeringen sin linje med at undgå overimplementering både ved nye EU-regler og ved løbende at gennemgå eksisterende regler. Regeringen løfter i sit udspil ikke sløret for, om er forhøjelse af grænsen for revisionspligt er på paletten, men det har historisk været ”en nem” lempelse af give. Udfordringerne med stigende skatte- og momsgab bør imidlertid få regeringen til at overveje det en ekstra gang.

Forslagene på erhvervsskatteområdet berører en række af revisorernes kernearbejdsområder, for eksempel virksomhedernes muligheder for finansiering, skattemæssige fradrag samt en generel sænkning af aktieindkomstbeskatningen for avancer under 150.000 kroner og fritagelse for selskabsskat i de første leveår for IVS’er. Det er områder, som vi i foreningen - på baggrund af input fra medlemmerne - over en længere periode har peget på ville være gavnlige at justere for at gøre det mere gunstigt at starte og drive virksomhed i Danmark. Forslagene er i deres substans balancerede, så de gavner både det etablerede erhvervsliv, SMV’erne og iværksætterne.

Regeringen tager fat om de udfordringer med vækst og innovation, som især de små og mellemstore virksomheder trækkes med. Innovation kræver investeringer, og investeringer kræver finansiering. Og det er her, planen har en af sine styrker. Mulighederne for at skaffe finansiering er nemlig den største udfordring for dansk erhvervsliv. Derfor er det positivt, at regeringen sætter ind med flere initiativer, der vil gøre det lettere at skaffe finansiering, så virksomhederne kan investere og vokse. Det er for eksempel forbedrede muligheder for at finansiere vækst gennem egenkapital og muligheden for at straksafskrive en større del af udgiften til forskning og udvikling. Begge forslag giver hurtig adgang til kapital i virksomheder, der ønsker at investere og vækste.

Det giver også god mening, når regeringen foreslår et fradrag for investeringer i små virksomheder for op til 650.000 kroner. Det samme gælder muligheden for mere fleksibelt at placere og investere private pensionsordninger. Disse initiativer vil efter vores vurdering give investeringerne i de mindre og mellemstore virksomheder et tiltrængt skub.

I udgangspunktet kan revisorbranchen være tilfredse med disse nye initiativer, fordi de styrker virksomhedernes mulighed for at vækste deres forretning. Det smitter alt andet lige af på revisorbranchen, hvis indsigt og ekspertise naturligt vil være efterspurgt.