Skattereform, hvidvask og erhvervskandidat – intenst efterår i vente

DebatKommentar, 11. august

RevisionFSR - danske revisorerDigitale regnskaber
Så er sommerferien slut. Skolerne er begyndt, og den politiske sæson er skudt i gang med partiernes sommergruppemøder.

Det er knap to måneder siden, at Folketinget vedtog en omfattende reform af revisorbranchens grundlæggende regelsæt, og i foreningen er vi i fuld gang med at sikre, at de gode intentioner i den ny revisorlov bliver omsat til praksis, og at de komplicerede regler i den bagvedliggende EU-forordning fortolkes rigtigt og rimeligt.

Midt i det arbejde, som omfatter den praktiske implementering af ikke mindre end 14 bekendtgørelser, har det politiske system varslet omfattende reformer og ny lovgivning. Det gælder både erhvervsreguleringen, skattelovgivningen og uddannelsesområdet, og flere dele berører revisorbranchen direkte.

I forhold til erhvervsreguleringen har regeringen allerede fremlagt et forslag til skærpede hvidvaskregler. Forslaget er navnlig møntet på de finansielle virksomheder, som håndterer mange transaktioner, men revisorbranchen bliver også berørt. Der kommer blandt andet nye krav om at identificere og overvåge ”politisk eksponerede personer”. Vi vil naturligvis støtte medlemmerne i effektivt at håndhæve de nye regler, og i den forbindelse ser vi frem til sammen med myndighederne at finde operative og administrativt nemme metoder til at afgrænse de situationer, der kræver handling fra revisor – for eksempel at afgøre om en person er ”politisk eksponeret”. 

På uddannelsesområdet er det forventningen, at uddannelsesminister, Ulla Tørnæs, vil fremlægge et forslag om en ny erhvervskandidatuddannelse, som giver de studerende mulighed for at bruge lidt længere tid på kandidatuddannelsen mod til gengæld at have et fuldtidsarbejde ved siden af.

Siden fremdriftsreformen, som satte en effektiv stopper for den succesfulde uddannelsesmodel i revisorbranchen, hvor de studerende ved siden af universitetsstudierne arbejder fuld tid i et revisionsfirma, har det været et stærkt ønske fra revisorbranchen at få genskabt fleksibiliteten i uddannelsessystemet. Det ser ud til, at regeringen har lyttet, og vi ser frem til at se det konkrete forslag til en ny erhvervskandidat.

På reformsiden må det forventes, at der kommer til at ske massive ændringer i skattereglerne. Både når det gælder ejendomsbeskatningen, erhvervsbeskatningen og nok også personbeskatningen. For revisorbranchen vil det navnlig være interessant at se, hvordan regeringen vil udmønte det ukendte milliardbeløb, som skatteministeren har annonceret skal bruges til at styrke skattekontrollen. Set med vores briller giver det god mening at kontrollere, hvis kontrollen er rettet mod de virksomheder, som bevidst snyder. Med en sådan tilgang kan skattekontrollen være med til at sikre et ansvarligt erhvervsliv og skaffe finansiering til de skattelettelser, som de fleste forventer vil være en del af regeringens reformudspil.

Så samlet set står vi foran et intenst og spændende efterår, hvor der er nok at tage fat på, og hvor vi får brug for al den energi, som solen og sommeren har kastet af sig.

Velkommen tilbage
Charlotte Jepsen

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198