Tillid betaler sig

DebatUgens kommentar, 14. januar

”Når tillid bliver en god forretning”. Med de ord indledes en artikel i Computerworld om de forretningsmæssige muligheder i at tænke digitalt og i deleøkonomiske tjenesteydelser. Den handler om kørselstjenesten GoMore og hotelportalen AirBnb, som begge bygger på brugernes udstrakte tillid til hinanden.

Forudsætningerne for disse forretningskoncepter er gensidig tillid. Tjenesterne bygger på borgernes gensidige tillid til at gøre tingene på en anden og billigere måde. Samtidig står koncepterne på et fundament af gennemsigtighed. Hvis nogen – både køber og sælger - ikke lever op til tilliden, så vil det være synligt for alle i form af eksempelvis dårlige anmeldelser.

Interessant, for det er netop den funktion revisorerne historisk har udfyldt. Revisorernes legitimitet er rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. Tilliden til, at revisor er uafhængig, faglig kompetent og med en høj integritet har siden 1909, hvor loven om autoriserede revisorer blev vedtaget, været grundlaget for den troværdighed, revisorerne nyder i erhvervslivet. Tillid og troværdighed er kernen i revisorernes forretning. Revisorerne er med revisionen af virksomhedernes regnskaber med til at reducere transaktionsomkostninger og skabe stabile finansielle markeder.

Bliver den rolle så udfordret af digitalisering og deleøkonomi? Er revisorernes funktion og revisionsydelsen i risiko for at blive disrupted? Både nej og ja.

Selvom politikerne løbende har lempet kravene om lovpligtig revision, så vil der altid være behov for troværdig regnskabsinformation, som skaber gennemsigtighed, tillid og tryghed hos investorer og andre regnskabsbrugere i en eller anden form. Det afgørende er således at vedblive med at være relevant, udvikle ydelsespaletten og gøre værdien af revisionen tydelig for investorer og regnskabsbrugere.
Der må ikke kunne stilles spørgsmål ved kvaliteten, og revisionen skal opfylde brugernes behov uden at overservicere markedet, ellers er der en risiko for at andre udfylder de funktioner og leverer de ydelser, som markedet efterspørger.

Og hvad er det så, der efterspørges? Gennem årene har der fra investorside løbende været efterspørgsel efter mere informative revisionspåtegninger. De kommer nu med den nye revisorlov, hvor der stilles en række yderligere krav til de informationer om revisionen, revisor skal skrive påtegningen. Men det slutter formentlig ikke her. Blandt investorerne er spørgsmålet om væsentlighed til stadighed til diskussion, hvilket bl.a. afspejler en stigende appetit på sikkerhed. Ligesom der er en generel efterspørgsel efter realtidsinformation. Og både når det gælder sikkerhed og realtidsinformation er ny teknologi en mulighed – ikke en trussel.

Hvis revisorernes skal fastholde deres samfundsmæssige position og autoritet, så er det afgørende, at vi kan fastholde den høje tillid, revisorernes nyder. Det kræver, at værdien af den sikkerhed som revisionen tilbyder skal være rettidig, relevant og meningsfuld i forhold til investorernes behov. Så vil tillid fortsat være en god forretning for branchen.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198