Synlig kontrol skal bekæmpe momssnyd

DebatKommentar, 20. december

FSR - danske revisorerSkat

I sidste uge fremlagde Rigsrevisionen en yderst kritisk beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms. Beretningen blev fulgt op af en 17-punkt-plan fra skatteministeren, som skal styrke kontrolindsatsen på momsområdet. Der er mange gode initiativer i ministerens 17 punkts-plan, men vigtigst af alt ligger der en anerkendelse af, at kontrollen er og har været for svag. Det er godt, for det er alle de lovlydige virksomheder, der betaler regningen, når snyderne har for let spil.

I lyset af de mange advarselslamper, der har blinket det seneste år, kan det imidlertid undre, at det politiske system først reagerer nu. Allerede for et år siden advarede momseksperter om systematisk svindel med momsindberetningerne, og SKAT har siden fremlagt flere analyser, der viser, at risikoen for at blive opdaget er for nedadgående.

At snyderne har for let spil er ikke blot et problem i relation til udbetaling af negativ moms, men et helt generelt problem. Risikoen for at blive opdaget, hvis man snyder med sin skat eller moms er reelt meget lille. I gennemsnit kommer SKAT på kontrolbesøg hvert 25. år.

Den ringe opdagelsesrisiko stiller store krav til virksomhedernes moral, netop fordi risikoen for at blive opdaget, hvis man snyder, er så lille, som den er. Heldigvis har langt størstedelen af virksomhederne en høj moral og ønsker blot at gøre tingene rigtigt.
Imidlertid snyder cirka 10 procent af virksomhederne bevidst ifølge SKATs egne undersøgelser. Det svarer til 70.000 virksomheder og erhvervsdrivende. Mange af disse virksomheder er utvivlsomt helt på det rene med den ringe opdagelsesrisiko, og man kan i sit stille sind frygte, at andelen af snydere fremover vil stige, simpelthen fordi den ringe opdagelsesrisiko indebærer for stor en fristelse.

Det er naturligvis ikke en holdbar situation, og det kalder på handling – både fra myndighedernes og politikernes side. Det er allerede besluttet at tilføre SKAT et milliardbeløb, og nu er 17-punktsplanen til forbedring af momskontrollen blevet lagt på bordet. Det gode spørgsmål er naturligvis, om de nye initiativer er tilstrækkelige til at sikre en effektiv skattekontrol.
Ser vi nøgternt på ressourcerne, så er der hverken i aftalen om et nyt skattevæsen fra november eller i den nye 17-punktsplan reelt afsat midler til flere kontroller.

Der er ikke tvivl om, at mere ’hand on’ skattekontrol og ikke mindst synlighed virker præventivt. Bevidstheden om, at der er en risiko for, at SKAT møder op på kontrolbesøg, har en forebyggende effekt. Samtidig rummer ny teknologi også muligheder for mere effektiv kontrol i SKAT og på tværs af myndighederne.

Men det er klart, at mere offentlig kontrol koster flere ressourcer. Derfor burde politikerne overveje, i højere grad, at læne sig op ad den forebyggende rolle revisorerne allerede spiller og kan spille i forhold til skattekontrollen og belønne de virksomheder, der frivilligt lader en godkendt revisor udføre en kontrol, som giver sikkerhed for, at reglerne er overholdt.

Revisorerne vil gerne påtage sig den rolle, og FSR - danske revisorer er ved at udarbejde en række forslag, der bidrager til, at SKAT kan koncentrere indsatsen mod de bevidste snydere. Vi foreslår blandt andet et momstjek som en ny mulighed, virksomhederne frivilligt kan vælge.
Momstjekket udføres af en godkendt revisor og indeholder målrettede kontrolpunkter af momsen i virksomheden - en slags momssandsynliggørelse, der kan hjælpe virksomhederne med at sikre, at de betaler den moms, de skal, hverken mere eller mindre.

Denne forebyggende kontrol er samfundsøkonomisk langt mere effektiv end myndighedernes opklarende kontrol og frigør ressourcer i SKAT til at gå efter de virksomheder, der bevidst snyder.