Skattely: Revisorbranchen i Danmark har smidt fløjlshandskerne

DebatKommentar, 29. september

FSR - danske revisorerSkat

Efter de seneste afsløringer af blandt andet EU-politikers involvering i skattely på Bahamas er debatten om skatteunddragelse og skattely blusset op igen.

Der er tale om meget store beløb. EU-Kommissionen har sat tal på. Prisen for skatteunddragelse er op mod en billion euro. Beløbets størrelse forklarer sammen med problemets samfundsskadelige karakter de markante reaktioner, der har været fra politisk hold. I Danmark brugte Socialdemokratiet deres kongres i den forgangne weekend til at kalde til kamp mod skattely.

International skattekonkurrence og skatteunddragelse var også temaet for foreningens årsmøde. Vi brugte anledningen til at sætte fokus på politikernes rolle. Politikerne har efter vores opfattelse et stort ansvar for, at overvejelser om skat er en del af grundlaget for virksomhedernes beslutning om, hvor de skal investere. Så længe der er så store forskelle i selskabsskattesatserne, og så længe de enkelte lande og regeringer kæmper om virksomhedernes gunst med særlige administrative skatteordninger vil problemet blive ved med at eksistere.

Det er vores klare opfattelse, at revisorerne generelt har varetaget deres rolle som professionel rådgiver for virksomhederne med omhu og på forsvarlig vis. Alligevel har vi besluttet at spille ud med konkrete forslag, som vi mener kan være med til at skabe gennemsigtighed og indhegne de brodne kar. Brodne kar som efter vores klare overbevisning skal findes i den uorganiserede del af markedet, uden for brancheorganisationerne.

Overvejelserne bag forslagene og foreningens proaktive strategi i forhold til skattedagsordenen havde vi i denne uge lejlighed til at præsentere ved et medlemsmøde i den europæiske revisorforening. Debatten om skattely og skatteunddragelse finder sted i hele Europa, og der var derfor stor interesse for foreningens strategiske retning, konkrete forslag og for, hvordan de var blevet modtaget af det politiske system.

Der var stor anerkendelse af, at revisorbranchen i Danmark har smidt fløjlshandskerne og taget ordet i denne sag. Og der var bred enighed i de europæiske revisorforeninger om, at en åben, proaktiv og dialogsøgende tilgang er afgørende for, at revisorbranchen kan fastholde sit gode omdømme. Det handler blandt andet om at fremlægge fakta og dokumentation for problemets omfang og karakter, for eksempel fakta om forskelle i selskabsskattesatser og eksempler på administrative særordninger, som den irske model til Apple. Det handler også om at dokumentere nødvendigheden af professionel skatterådgivning i virksomheder, der operere internationalt og her forklare, at formålet med skatterådgivningen oftest er at sikre, at virksomhederne overholder skattereglerne. Og så handler det om at vise ansvarlighed og fremlægge brugbare løsninger for politikerne.

Ved at vise ansvarlighed og fremlægge løsninger kan vi demonstrere, at vi er relevante og lever op til rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. Og samtidig kan vi forebygge, at politikerne i mangel på løsninger fra branchen selv griber til lovgivning, som gør det sværere at levere den nødvendige rådgivning, virksomhederne efterspørger.