Opfordring til ny uddannelsesminister: Gør det lettere at arbejde og studere samtidig

DebatUgens kommentar, 3. marts

Uddannelse

Efter en turbulent periode i dansk politik fik vi i denne uge en ny uddannelses- og forskningsminister. Ulla Tørnæs overtager poster efter Esben Lunde Larsen, som bliver ny miljø- og fødevareminister.

Uddannelsesområdet er vigtigt – ikke alene for revisorbranchen, men for dansk erhvervsliv generelt. Det er helt afgørende for Danmarks konkurrenceevne, at vi uddanner tilstrækkeligt mange kvalificerede kandidater på højt niveau, og at de, der uddannes, har de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Uddannes der så tilstrækkeligt mange kvalificerede kandidater på højt niveau, der tilgodeser behovet på det private arbejdsmarked? Nej, det gør der ikke. Flere analyser peger på, at der vil være mangel på højtuddannede fremover. Og det er ikke bare prognoser, de mangler allerede nu. Det mærker vi i revisorbranchen – både når vi kæmper om kandidaterne i storbyerne, men især når vi bevæger os væk fra universitetsbyerne, fordi universitetsbyerne støvsuger oplandet for talenter.

Derfor er det helt afgørende, at det igangværende arbejde med et nyt bevillingssystem til de videregående uddannelser munder ud i en løsning, som sikrer, at de kandidater, der uddannes, har en høj kvalitet inden for discipliner, som erhvervslivet efterspørger.

Det er også vigtigt, at bevillingssystemet understøtter en stærk kobling og relevans i forhold til arbejdsmarkedet. Universiteterne er i høj grad indrettet på at skulle være ”kuvøse til det sublime”, og kandidaterne er længe undervejs. Mange er først sidst i tyverne, når de stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet. Det er alt for sent.

I revisorbranchen har vi i mange år haft en model, hvor uddannelse og arbejde går hånd i hånd. Det skaber sammenhæng mellem det teoretiske og praktiske – og så er det en god forretning for det danske samfund. De studerende tjener penge, mens de læser, som de betaler skat af. De trækker ikke på SU-systemet, og de har et job, når de er færdige med at studere.

Fremdriftsreformen har desværre sat en stopper for den model, med mindre de studerende eller deres arbejdsgiver selv vil betale for uddannelsen. Der er mange gode tanker og intentioner bag fremdriftsreformen, men når det gælder om at sikre koblingen mellem de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet, så dumper den.

I FSR – danske revisorer har vi derfor fremlagt et forslag til en erhvervskandidatuddannelse, som bygger på de gode erfaringer, vi har i revisorbranchen med at koble uddannelse med praktisk arbejde. En erhvervskandidatuddannelse er en deltidsuddannelse, som kan være et alternativ til den traditionelle ”fuldtidsmodel”. Erhvervskandidatuddannelsen knytter uddannelse og arbejde tættere - og holder samtidig de studerende på sporet.

Med en erhvervskandidatuddannelse vil vi tage hul på et helt nyt kapitel i dansk uddannelsespolitik, hvor uddannelse og arbejdsliv i langt højere grad tænkes sammen – og på en måde, som både løfter kompetencerne hos de studerende og gavner samfundsøkonomien.

Herfra skal lyde en opfordring til den nye uddannelses- og forskningsminister til at se åbent og fordomsfrit på de muligheder en erhvervskandidatuddannelse rummer i forhold til den aktuelle uddannelsespolitiske udfordring de videregående uddannelser skal honorere: At producere flere højtuddannede kandidater med erhvervsrelevante kompetencer uden at det koster statskassen ekstra. Det er ikke en umulig opgave, og vi ønsker Ulla Tørnæs held og lykke og alt det bedste i sit nye ministerjob.   

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198