Hvorfor er kvaliteten så vigtig?

DebatUgens kommentar, 31. marts

Kvalitet

Folketinget behandlede i dag regeringens forslag til ny revisorlov L 146. Foreningens fokus har i høj grad været på at sikre minimumsimplementering af den EU-regulering, som ligger til grund for lovforslaget. Det gælder især definitionen af virksomheder af offentlig interesse - de såkaldte PIE-virksomheder - hvor visse partier i Folketinget udtrykte bekymring for, hvad der vil ske, når de store unoterede virksomheder ikke længere i lovteknisk forstand betragtes som virksomheder af offentlig interesse.

Det er vigtigt at slå fast, at kravene til revisionen er uændrede, både når det gælder de såkaldte PIE-virksomheder og de unoterede virksomheder. Den bekymring, der alligevel måtte være, råder en anden lidt overset del af lovforslaget bod på, nemlig indførelsen af en risikobaseret kvalitetskontrol.
Ved at koncentrere kvalitetskontrollen omkring de områder og sager, hvor risikoen for fejl er størst, vil der automatisk være et skærpet tilsyn. Ikke alene med de såkaldte PIE-virksomheder - men også med de store unoterede virksomheder.

Det er derfor formentlig ikke tilfældigt, at Erhvervsstyrelsen i går offentliggjorde resultatet af kvalitetskontrollen for 2014. Selvom kontrollen viser en mindre stigning i antallet af reaktioner fra tilsynets side, så kan vi med stor tilfredshed konstatere, at ingen af de fem kontrollerede revisionsfirmaer, der reviderer virksomheder af offentlig interesse, er blevet indbragt for Revisornævnet.

Både når det gælder revisionen af de såkaldte PIE-virksomheder og de store unoterede virksomheder er kvaliteten af den gennemførte revision sædvanligvis meget høj. Derfor bør der heller ikke være grund til bekymring i forhold til den nye smallere definition af virksomheder af offentlig interesse.
Kvalitetskontrollen sikrer, at brugerne af revisorernes arbejde – hvad enten det er erhvervsliv, myndigheder eller investorer – kan have fuldt tillid til, at kvaliteten er høj.

Offentliggørelsen af kvalitetskontrollen for 2014 op til lovbehandlingen er en påmindelse om, hvorfor det er så vigtigt at have fokus på kvaliteten. Revisorbranchens samfundsmæssige legitimitet – rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant – forudsætter at kvaliteten er i top. Revisorerne har altid været anerkendt og respekteret for at være samfundets økonomiske vagthund, der tilfører tillid og troværdighed til virksomhedernes regnskaber.

Hvis der er tillid til, at revisorernes arbejde har en høj kvalitet, vil politikerne ikke føle sig kaldet til at gribe ind, som vi fx har set det i Holland, hvor massive kvalitetsproblemer har ført til en ganske omfattende regulering af de hollandske revisorer.

Det er derfor foreningen igen, i den nye treårige strategi, har gjort kvalitet til et prioriteret indsatsområde. Udover allerede gennemførte tiltag som etablering af kvalitetskorps, særlig indsats i forhold til de mindre revisionsfirmaer og eksklusion af medlemmer, som ikke lever op til foreningens kvalitetskrav, er der i den nye strategi særligt fokus på revisors uafhængighed.

I politik gælder det ikke om at ha´ ret, men om at få ret. Og det er alt andet lige lettere, hvis omverdenen har en opfattelse af, at branchen tager spørgsmålet om kvalitet alvorligt.