Kampen mod skattely kræver en international løsning

DebatUgens kommentar, 7. april

KvalitetSkat

Debatten om skattely er blusset op igen, efter interne dokumenter – de såkaldte Panama Papers - fra advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama viser, at der er stiftet mere end 200.000 anonyme selskaber, som antageligt er blevet brugt til skatteunddragelse.

I forlængelse af afsløringen har skatteministeren inviteret repræsentanter for advokater, revisorer og andre professionelle skatterådgivere til en dialog om rådgivernes rolle og ansvar i forhold til at begrænse brugen af skattely. Vi takker for invitationen og ser frem til konstruktive drøftelser i lighed med dem, der var i 2013 og 2014, hvor et udvalg nedsat af den daværende skatteminister, Holger K Nielsen, fremlage en række anbefalinger for skatterådgivning i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter. For det er naturligvis ikke acceptabelt, hvis rådgivere hjælper deres kunder med sindrige konstruktioner, som alene har til formål at unddrage sig betaling af skat.

De politiske reaktioner er ikke udeblevet i kølvandet på dokumenterne fra Panama, og flere partier har bedt om en høring i Folketinget. En høring kan være udmærket, men diskussionen om international skatteunddragelse har sin rod i, at landene opererer med forskellige skattesatser og forskelle i det grundlag, skatterne betales af – og at nogle lande tilbyder skattely. Det er alene ved internationalt politisk samarbejde, at vi kan forbygge og bekæmpe skattely. Vi kan ikke løse problemet med særregler alene i Danmark. Den konklusion er skatteminister Karsten Lauritsen også nået frem til.

Der er ingen tvivl om, at det bliver vanskeligt at nå til enighed internationalt – også selv om Panama-lækagen er blevet en del af den amerikanske valgkamp og USA´s præsident Barak Obama opfordrer til en international skattereform.

Retten til at opkræve skat er kernen i at drive en velfærdsstat, og landene er derfor ikke tilbøjelige til at afgive suverænitet. Ikke desto mindre er det vigtigt, at politikerne tager handsken op og forfølger det internationale spor. Tillid til skattesystemerne og at alle bidrager til fællesskabet er forudsætningen for opbakningen til velfærdssamfundet.

Det er i den forbindelse positivt, at både EU og OECD arbejder på at blive enige om, hvilke lande der skal på listen over skattelylande, og det kalder på anerkendelse, at EU´s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, har taget fat i den konkurrenceretlige værktøjskasse og grebet ind over for lande, der efter Kommissionens vurdering har aftaler om skatterabat til udvalgte virksomheder, som har karakter af ulovlig statsstøtte. 

Skatterådgiverne er ikke gået ram forbi. I den forbindelse er der grund til at minde om de udmærkede anbefalinger, som det føromtalte udvalg fremlagte i 2014 og mærke sig præmissen for deres arbejde: At kvalificeret skatterådgivning er nødvendigt for at bevare og styrke danske virksomheders konkurrenceevne og Danmarks tiltrækningsevne. FSR – danske revisorer deltog i det arbejde og ser frem til at deltage i de kommende drøftelser med skatteministeren.