Er du skidt, SKAT?

DebatKommentar, 15. juni

Skat

Er du skidt, SKAT? Det er overskriften på en debat med skatteminister Karsten Lauritzen (V) og formanden for Folketingets skatteudvalg, Lea Wermelin (S) ved Folkemødet, som FSR – danske revisorer er vært ved. Spørgsmålet er relevant efter en længere periode, hvor skandalerne har stået i kø, og skeletterne løbende er væltet ud af skabet. Tilliden til skattevæsenet har lidt et knæk, og det har Folketinget forsøgt at rette op på med en historisk stor investering på næsten syv milliarder kroner.

Spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt. Fakta er, at skattevæsenet er underdimensioneret i forhold til den kontrolopgave, der er. 70.000 virksomheder snyder bevidst i skat. Den nuværende kapacitet rækker langt fra til at kontrollere så mange virksomheder. Størstedelen af de virksomheder, der bevidst snyder, ser ikke skyggen af en kontrollant. Der kan gå op til 30 år, før en virksomhed udtages til kontrol. Situationen er, at opdagelsesrisikoen er meget lille, og det risikerer at friste svage sjæle. 

Resultatet er, at der er en manko på et tocifret milliardbeløb, som går uden om statskassen. Regningen betales af de lovlydige virksomheder med orden i penalhuset. Der er behov for at få sat en prop i hullet. Virksomhedernes restancer til skattevæsenet er steget med i gennemsnit 460 millioner kroner om måneden de seneste år fra 15,5 milliarder kroner i 2014 til 26,5 milliarder kroner i 2016. Det er ikke holdbart.

I FSR – danske revisorer ser vi gerne, at politikerne går flere veje. Der er først og fremmest behov for mere mandskab og maskinkraft i skattekontrollen. Det gør en forskel, at der er en reel risiko for at få besøg fra SKAT. En opnormering må imidlertid ikke føre til, at alle de mange lovlydige virksomheder belastes med kontrol og administrativt bøvl. Tværtimod skal det være en fordel at have orden i penalhuset, og dem der snyder skal opleve, at det har konsekvenser, som eksempelvis at de bliver pålagt løbende kontrol i en årrække, indtil de har demonstreret, at de efterlever reglerne.

I det hele taget er der behov for at styrke kontrollen af de virksomheder, der snyder. Det må være et minimumskrav, at myndighederne har kapacitet til at kontrollere de virksomheder, der bevidst snyder i skat. Det er forudsætningen for at sikre tilliden til skattevæsenet, at der ikke er en opfattelse af, at svindlere uhindret kan stikke af med milliarder, uden at det har konsekvenser. Intelligent kontrol gennem digitale løsninger kommer til at spille en stor rolle. Men indtil systemerne er på plads, er der behov for mere ”analoge” og ”old school” arbejdsmetoder.

Revisorerne spiller allerede i dag, i forbindelse med revisionen af virksomhedernes regnskaber en aktiv rolle i skattekontrollen. Denne forebyggende rolle vil vi gerne bygge videre på, og vi arbejder i øjeblikket sammen med skattemyndighederne på et skatte- og momstjek, hvor virksomhederne med en erklæring fra en uafhængig tredjemand kan dokumentere, at de overholder skatte- og momsreglerne. I kombination med en belønning af de virksomheder, der frivilligt lader sig kikke i kortene af en uafhængig tredjemand, vil der kunne etableres et stærkt og effektivt supplement til den myndighedskontrol, der allerede sker i dag.

Diagnosen er klar. SKAT er skidt. Det er også baggrunden for, at regeringen har besluttet at lukke SKAT og i stedet etablere syv nye styrelser. Det ser på papiret ud som en fornuftig løsning, men en organisations succes handler oftest mere om kultur end struktur, og vi har til gode at se, om det er den rigtige løsning. Det er imidlertid vigtigt, at kontrolindsatsen ikke drukner i det flyttecirkus, der naturligt opstår i forbindelse med en så omfattende omstrukturering, så milliarderne ikke fortsætter med at gå uden om statskassen.