Fejlbehæftede regnskaber i CVR-registret kalder på handling

DebatKommentar, 2. februar

Værdien af revisionRegnskab

Regnskaber spækket med fejl. Det er desværre en del af virkeligheden, når man surfer på Erhvervsstyrelsens CVR-register. Senest bragte Børsen i tirsdags en artikel om et vinfirma, Fine Wine Invest, der alt for sent indsendte et nødtørftigt regnskab fyldt med fejl og direkte misvisende i forhold til selskabets indtjening og økonomiske stilling. Det er ikke godt for tilliden til dansk erhvervsliv, at der ligger fejlbehæftede og misvisende regnskaber i Erhvervsstyrelsens register.

Derfor har vi for at hjælpe myndighederne med at kontrollere regnskaberne oprettet en postkasse rigtigrevisor@fsr.dk hvortil man kan indsende groft fejlbehæftede og misvisende regnskaber. Så vil vi gennemgå dem og sende dem videre til Erhvervsstyrelsen, hvis kvaliteten åbenlyst er så dårlig, at det kalder på en afgørelse i Erhvervsstyrelsen.

Regnskabet fra Fine Wine Invest var ikke revideret af en godkendt revisor, og det viser, at det gør en forskel, om regnskabet er revideret eller ej - og at det ikke er ligegyldigt, hvem man får til at gennemgå eller revidere sit regnskab.
I foreningen kører vi i øjeblikket en kampagne, hvor vi sætter fokus på værdien af at bruge en offentlig godkendt revisor – en rigtig revisor kalder vi det som modstykke til ”køkkenbordsrevisorer” uden godkendelse eller autorisation. Læs mere her.

For rigtige revisorer skaber værdi. I Danmark har vi traditionelt haft stor transparens om selskabernes økonomiske forhold, og de offentligt tilgængelige regnskaber har generelt haft en høj kvalitet. Det har stor værdi for brugerne af regnskaberne og for samfundet.
Informative regnskaber, som er kvalitetssikret af en godkendt revisor, er med til at holde transaktionsomkostningerne nede og styrker gennemsigtigheden – og det er i sidste ende fremmende for den økonomiske vækst.

Desværre trækker udviklingen i den forkerte retning. I takt med at flere og flere virksomheder vælger ikke at få deres regnskab revideret, vil vi formentlig se en stigning i antallet af regnskaber som det fra Fine Wine Invest, hvor tallene er forkerte og direkte misvisende.
Det stiller større krav til den offentlige kontrol med regnskaberne. Det er i den forbindelse positivt, at Erhvervsstyrelsen har reageret og bedt Fine Wine Invest indsende et nyt og revideret regnskab. Det er dog samtidig bekymrende, at regnskabet kunne få lov at ligge i CVR-registret, uden at nogen tog notits eller gjorde anskrig, og det viser, at der måske er udfordringer med effektiviseringen og automatikken i modtagerkontrollen – og måske især tast-selv-løsningen.

For Fine Wine Invest er ikke en enlig svale. Efter Børsens afsløring har vi i foreningen fået flere tilkendegivelser fra medlemmer, som er stødt på groft fejlbehæftede regnskaber, der er offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. Derfor vil jeg opfordre til, at man reagerer, hvis man støder på åbenlyst fejlagtige regnskaber i CVR-registret og sender dem til rigtigrevisor@fsr.dk.
Som rigtige revisorer og som forening er det vores opgave at bidrage til et sundt erhvervsliv. Transparens og validerede finansielle informationer er fundamentet, vi skal bygge på.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198