Vækst gennem flere investeringer fra private

DebatKommentar, 20. april

Den politiske virkelighed er under forandring i disse år. Den traditionelle højre-venstre-opdeling af partierne er gradvist forsvundet, og i organisationsverdenen er det ikke længere usædvanligt, at lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer går sammen om fælles politiske udspil.
Senest har Finans Danmark og LO i denne uge ved en fælles konference på Christiansborg opfordret politikerne til efter svensk forbillede at indføre en investeringssparekonto, som kan give private investorer mulighed for at investere i blandt andet aktier på en favorabel og simpel måde.

Formålet er at styrke væksten ved at skabe gode rammer for, at små og mellemstore virksomheder kan vokse og realisere deres potentiale. Det kræver risikovillig kapital, og her bringer Finans Danmark og LO danskernes frie midler ind i billedet.

Erfaringerne fra Sverige, hvor der er en stærk aktiekultur blandt lønmodtagerne, er gode, og der er grund til at kvittere for initiativet fra de to organisationer.

For der er ikke nogen tvivl om, at der er behov for at styrke incitamenterne til at investere i virksomhederne. Der investeres for lidt i danske virksomheder. Det gælder navnlig investeringer i ny teknologi og maskiner, der kan være med til at øge produktiviteten i erhvervslivet. Det er en udfordring, for aktive investeringer er forudsætningen for økonomisk vækst.

Spørger man revisorerne, er det især de nystartede iværksættere og virksomheder med mindre end fire år ’på bagen’, der har problemer med at få finansiering. Og generelt er de mindre virksomheder mere udfordrede med at skaffe finansiering end de større. De søger derfor i stigende grad mod familien, privatpersoner og business angels, når de mangler finansiering. Men det er begrænset, hvad der kan rejses af penge ad den vej. Det alternative marked er ikke særlig udbygget i Danmark, og incitamenterne for hr. og fru Jensen til at sætte penge i disse virksomheder er små.

Politikerne kunne derfor med fordel også overveje at gøre det mere attraktivt for borgere og virksomheder at investere i unoterede virksomheder. Traditionelt har vi været vant til, at banken har kunnet klare meget af virksomhedernes finansieringsbehov.
Siden finanskrisen er bankernes nominelle udlån imidlertid faldet betydeligt. Meget er blevet erstattet af realkredit, men det er ikke risikovillig kapital, og mange mindre og nystartede virksomheder har reelt ingen mulighed for at trække på realkreditten.
Idéen om et investorfradrag, som den daværende regering havde i sit udspil til Vækstplan fra efteråret, er faktisk god i forhold til at løsne op for finansieringsproblemerne i de mindre virksomheder. Og der er god inspiration at hente ved at skele til Storbritannien.

Alternativt eller supplerende kunne politikerne også overveje at give almindelige danskere adgang til at investere en større del af deres pensionsmidler i unoterede aktier og anparter, så finansieringen lettes for nystartede og mindre virksomheder.

Vi har som økonomi brug for, at der udvikles nye ideer og forretningsmodeller. Det betyder meget for vitaliteten i dansk erhvervsliv. Det er investeringer i dag, der giver de overskud, vi skal leve af i morgen.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198