Tillid er kerneydelsen

DebatKommentar, 21. december

Om revisor

Hvilke nye tillidsydelser kan revisorer levere, så kreditgivere og investorer opnår øget tillid til virksomhedernes oplysninger? Det spørgsmål har vi stillet til en række CFO's, investorer og kreditgivere.

Og svaret er, at der er mange ønsker, og de dækker virksomhedernes forretning bredt og tæller tillid til virksomhedernes tal og strategi, virksomhedernes udvikling og omdømme samt virksomhedernes politik og adfærd i forhold til miljø og rettigheder. Det er positivt og et udtryk for, at revisorer med den unikke erklæringskompetence fortsat vil være relevante og efterspurgte.

Revisorer nyder stor tillid, og revisors underskrift på et dokument betyder, at tilliden til dokumentet øges. Det er analysens klare hovedkonklusioner: Revisorer udmærker sig og differentierer sig i rådgivningsbranchen ved at indgyde tillid, skabe tryghed hos kunden og have en trusted advisor-position. Den unikke rolle har revisorerne, fordi de skal følge en række stærke etiske krav og normer, og er underlagt en regulering, som ikke gælder for andre rådgivere.

Det er positive budskaber og står i kontrast til det billede, der af og til tegnes af os, som en profession, der er udfordret på sine kerneydelser af ny teknologi, som fjerner det reviderede årsregnskab som centrum for vurdering og kreditgivning.

Fortællingen er tværtimod, at ny teknologi - og med den, øget kompleksitet - skaber grobund for at udvide paletten i forhold til regelefterlevelse og validering. Positionen som offentlighedens tillidsrepræsentant med den høje etik og professionelle skepsis er stærk i en situation med radikale digitale forandringer og transformation af mange forretninger og forretningsprocesser. I princippet er det kun fantasien, der sætter grænser, for hvad revisor kan tilbyde af tillidsydelser.

Autorisationen til at kunne erklære sig har stor værdi og vil også have det fremover – omend det vil ske i andre sammenhænge og på nye måder. Revisorerne er i kraft af rollen som offentlig tillidsrepræsentant godt rustede til konkurrencen om fremtidens opgaver med at validere data og sikre troværdighed og tillid til data og systemer. Rollen - og tilliden til rollen - er en enestående og stærk platform. Det gælder i forhold til en lang række digitaliserede tillidsydelser, omstillingsevne, kundekontakt og forretningsnysgerrighed, at revisorerne kan sikre sig en god position fremover.

Det er gode nyheder her ved slutningen af et år, hvor trusler om disruption af revisorbranchen, og at revisorerne bliver overflødiggjort af kunstig intelligens ellers har præget debatten.

Med dette gode budskab ønsker jeg alle vores medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår.

Charlotte Jepsen