Tid til at løfte CSR-rapporterne til et nyt niveau

DebatKommentar, 26. oktober

CSR

FSR – danske revisorer uddeler senere i dag priser til de virksomheder, som er bedst til at rapportere om deres samfundsansvar. Uddelingen sker ved en konference på Børsen, hvor Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen overrækker priserne. Når foreningen uddeler priser for de bedste rapporter om samfundsansvar, er det ikke alene et udtryk for en anerkendelse af pågældende virksomheder. Det er i lige så høj grad et udtryk for, at vi gerne vil påvirke udviklingen, så virksomhederne i deres kommunikation med omverdenen honorerer de forventninger, som både investorerne og samfundet har.

For her er der en bevægelse i gang. Både når det gælder forventningerne til virksomhedernes samfundsansvar og deres kommunikation herom. FN's 17 verdensmål og forventningerne til virksomhederne om at løfte deres del af ansvaret for at løse verdens udfordringer er ét eksempel. Investorernes øgede interesse i at vurdere virksomhederne ud fra andet og mere end de rene finansielle informationer er et andet.

Og virksomhederne har taget det til sig. Mange virksomheder definerer i dag sig selv ud fra et formål, som rækker udover det finansielle afkast til aktionærerne. Og der bliver flere og flere, der gør det. En slags purpose-before-profit-bevægelse.

Tidligere i år, i Davos, underskrev 100 virksomheder en pagt om ansvarligt lederskab og om tage ansvar for samfundsudviklingen. Budskabet var, at vi skal væk fra kvartalstænkning og ikke lade kortsigtet økonomisk vinding gå udover samfundets langsigtede velfærd. Vi skal væk fra ensidigt fokus på virksomhedernes økonomiske vækstkurver og i stedet sikre, at virksomhedernes strategi, målsætninger og resultater understøtter samfundets langsigtede mål. Og vi skal tage FN's verdensmål til os og lade dem være pejlemærker.

Blandt de virksomheder, der er nominerede til CSR-rapport-prisen, er der flere, som integrerer verdensmålene i deres arbejde og rapport om samfundsansvar. Det er positivt og et udtryk for, at mange virksomheder tager deres samfundsmæssige ansvar alvorligt.

Nu repræsenterer de nominerede virksomheder også det ypperste, når der gælder om at tage samfundsansvar og kommunikere om det til omverdenen. Hvis vi ser bredere på det, så er det kun en tredjedel af de undersøgte 56 største børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte og hovedsæde i Danmark, der har indarbejdet FN's verdensmål i deres rapport om samfundsansvar. Det viser en analyse, vi offentliggør i dag i forbindelse med konferencen.

Så selvom vi har mange virksomheder herhjemme, som danner forbillede internationalt, så er der stadig plads til forbedringer. Danmark var tidligere international frontløber, når det gælder virksomhedernes samfundsansvar og rapporteringen herom. Vi ligger stadig langt fremme i feltet, men ikke nødvendigvis forrest.

Vi mener, at det bør være en ambition, at Danmark er foregangsland på dette felt. Vi bør have en ambition om, at virksomhederne indarbejder FN's verdensmål i deres kommunikation om samfundsansvar, og at robustheden og pålideligheden i informationerne er på linje med det, investorerne er vant til fra den finansielle årsrapport. Så brugerne kan sammenligne virksomhederne. Det kræver imidlertid, at lovgivningen er præcis, og virksomhederne ikke er i tvivl om, hvad der forventes af dem - og at informationerne er transparente og sammenlignelige. Også her er der plads til forbedringer.

Dagens konference og prisuddeling er et udtryk for, at vi gerne vil være med til at løfte barren og ambitionsniveauet, når det gælder virksomhedernes samfundsansvar og deres kommunikation herom til omverdenen. Både fordi virksomhederne kan spille en aktiv rolle i forhold til at løse verdens udfordringer og fordi transparent information om alle virksomhedens forhold i stadig stigende grad bliver en konkurrenceparameter.