Det kræver mere skattekontrol at stoppe eksplosionen i gælden til staten

DebatKommentar, 27. april

SkatVærdien af revision

”Gud mildner luften for de klippede får”. Det er et af mange mere eller mindre satiriske citater i den blomsterfrise, der løber over Vandrehallens egetræspaneler på Christiansborg. Citatet er blevet tolket som malerens trøst til de ”klippede” skatteydere. I denne uge var det så skatteminister Karsten Lauritzen, der mildnede luften for de mange gældsplagede skatteydere ved med et pennestrøg at nedskrive den reelle værdi af skatteydernes gæld til det offentlige til 20 milliarder kroner. Den samlede gæld udgør knap 100 milliarder kroner, og ministerens beslutning indikerer, at staten reelt har opgivet at inddrive 80 milliarder kroner af sine tilgodehavender.   

Det er et alvorligt problem. For der er tale om, at staten realistisk set må se langt efter de penge, som skyldnerne udmærket ved, at de skal betale, men som de af den ene eller anden årsag har valgt ikke at betale. Det er i særlig grad et problem, hvis der breder sig en opfattelse af, at det er uden konsekvenser at sløse med sine betalinger til staten. Det undergraver skattemoralen og tilliden til skattesystemet. Det er ikke holdbart, hvis der breder sig en opfattelse af, ”at går den, så går den”. For i sidste ende er det alle de lovlydige og regelrette borgere og virksomheder, der betaler regningen. Det er ikke rimeligt, det er ikke fair og det underminerer retsfølelsen.

Vi er helt opmærksomme på, at SKAT gør en intensiv og prisværdig indsats for at få inddrevet de skyldige beløb. Vi er heller ikke i tvivl om, at inddrivelsen bliver helt anderledes effektiv, når de mange milliarder, der er afsat til at investere i et fremtidssikret skattevæsen, bliver effektueret. Men der er behov for at gøre noget aktivt og få sat en prop i hullet her og nu. For bagved den stigende gæld ligger en markant stigning i blandt andet virksomhedernes gæld til staten, som er steget med 10 milliarder kroner eller 60 procent de seneste tre år.

Problemets alvorlige karakter understreges af, at stadig flere virksomheder oplever, at det er blevet nemmere end tidligere at snyde i skat uden at blive opdaget. Man kan i sit stille sind frygte, at andelen der snyder vil stige, simpelthen fordi den ringe opdagelsesrisiko indebærer for stor en fristelse.

Der er derfor behov for at øge kontrolniveauet og dermed opdagelsesrisikoen. SKAT kontrollerer kun cirka 23.000 virksomheder årligt. Det er langt færre end de 70.000 virksomheder, som ifølge SKATs egne tal bevidst snyder i skat.

Det bør være et minimumskrav, at skattemyndighederne i 2020 er i stand til at føre kontrol med de virksomheder, der snyder. Det kalder umiddelbart på flere ressourcer til SKAT. Men en del af opgaven kan også løses ved at bruge revisorernes arbejde aktivt i skattekontrollen. Der er en direkte sammenhæng mellem virksomhedernes vilje og evne til at betale skat og brugen af en uafhængig tredjemand til at kontrollere og indberette virksomhedernes skatteoplysninger. Lysten til at efterleve reglerne er generelt større i virksomheder, som har en revisor involveret.

Selvom skatteminister Karsten Lauritzen kalder ”old-school-skattekontrol” for umoderne, og det har han delvist ret i, er der ikke tvivl om, at mere ’hands on’ i skattekontrollen og ikke mindst synlighed ude i virksomhederne virker præventivt. Bevidstheden om, at der er en risiko for, at SKAT møder op på kontrolbesøg, har en forebyggende effekt. Ny teknologi rummer naturligvis på sigt store muligheder for mere effektiv kontrol i SKAT og på tværs af myndighederne. Med erfaringerne fra andre store it-projekter in mente, kan der dog let gå adskillige år, før en velfungerende it-løsning er på plads. Derfor er der behov for en mere håndholdt indsats her og nu, hvis ikke gælden igen skal løbe løbsk.

Men det er klart, at mere offentlig kontrol koster flere ressourcer. Det er baggrunden for, at vi i FSR – danske revisorer opfordrer politikerne til at overveje, i højere grad at læne sig op ad den forebyggende rolle revisorerne allerede spiller og kan spille i forhold til skattekontrollen.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198