Regeringen lytter til revisorernes anbefalinger

DebatKommentar, 31. august

Skat

Erhvervsminister Brian Mikkelsen annoncerede i mandags ved en velbesøgt konference, FSR - danske revisorer holdt i samarbejde med Dansk Erhverv og Axel Future, at regeringen ville levere et politisk big bang i denne uge. Og det må man sige, at det har den i sandhed gjort. En job- og skattereform, et erhvervs- og iværksætterudspil og et finanslovsforslag. Alt sammen dygtigt koreograferet med præsentation i rammer, som understøtter budskabet.

Erhvervs- og iværksætterudspillet blev således præsenteret på en af de få danske virksomheder, Trustpilot, som på en relativ kort periode er lykkedes med at vokse og få international succes. Og det er netop budskabet fra regeringen. Selvom iværksætterkulturen har det godt i Danmark, og der etableres mange nye virksomheder hvert år, viser erfaringerne desværre, at mange af dem har svært ved at overleve efter et par år, og kun en brøkdel formår at vokse sig store til såkaldte højvækstvirksomheder.
Og det er blandt andet at skabe flere konkurrencedygtige virksomheder, der kan vokse sig til globale succeser, som er formålet med regeringens erhvervs- og iværksætterpakke.

Pakken er derfor fornuftigt rettet mod de udfordringer, som virksomhederne sidder med i deres hverdag. Det gælder ikke mindst penge til drift og investering, som revisorerne igennem flere år har peget på som en barriere for vækst.

Der er tale om en godt sammensat pakke, og vi ser især investorfradraget som et spændende tiltag, der kan bidrage til at skaffe risikovillig kapital til små- og mellemstore virksomheder. Investorfradraget er efter vores vurdering et virkningsfuldt tiltag, der skal hjælpe med at skaffe mere kapital til især vores mindre virksomheder og iværksættere. Vi håber, at der kan findes fælles fodslag blandt et flertal af Folketingets partier til en sådan løsning. Det vil være en hjælpende hånd til underskoven i dansk erhvervsliv. Og skulle der være frie midler i finanslovsforhandlingerne, så vil incitamentet til at investere yderligere kunne styrkes ved at udvide adgangen til at straksafskrive investeringer – eventuelt inden for visse grænser og målrettet specifikke formål.

Et stærkt iværksættermiljø bidrager til innovation og udvikling af nye produkter, og det styrker konkurrencedygtigheden og dynamikken i erhvervslivet. Den samfundsmæssige bundlinje er højere produktivitet og øget beskæftigelse. Det betaler sig således at investere i iværksætteri, og det er dét, regeringen lægger op til samtidig med, at den styrker iværksætterkulturen med en helt ny aktiesparekonto efter svensk forbillede. Erfaringerne fra Sverige, hvor der er en stærk aktiekultur blandt lønmodtagerne, er gode, og der er grund til at kvittere for initiativet, som kan være med til at synliggøre for den bredere befolkning, at det ikke kun er virksomhederne, der har gavn af et godt erhvervsklima og gode rammevilkår, men hele samfundet.

Flere forslag har været præsenteret i udspil fra tidligere regeringer. Der er derfor håb om, at udspillet har så meget parlamentarisk realisme, at regeringen kan samle bredt flertal for store dele af forslagene. Det er helt afgørende i forhold til at sikre kontinuitet, forudsigelighed og stabilitet i erhvervslivets rammevilkår.