Det kræver økonomiske incitamenter at få gang i de digitale investeringer i erhvervslivet

DebatKommentar, 15. februar

SMV

Revisorerne har i en rundspørge peget på, at det især er manglende indsigt i ny teknologi og økonomiske barrierer, der holder SMV'erne fra at udnytte potentialet i de digitale muligheder.

Derfor er vi i foreningen tilfredse med, at opbygning af kompetencer og indsigt er et centralt element i den digitale vækststrategi, som erhvervsminister Brian Mikkelsen præsenterede for nylig.

Revisorerne har et meget bredt netværk i dansk erhvervsliv og kan - med den tillid, de nyder hos virksomhedsejerne - være med til at skubbe på og inspirere til nye digitale løsninger, der kan forbedre kundernes forretning. Det kan være alt fra spørgsmål om digitalt bogholderi, webshop og økonomistyringssystem til køb af software og robotter til direkte brug i lagerstyringen eller produktionen. Eller revisoren kan hjælpe til med at pege på personer og virksomheder, der kan bistå kunden på den digitale front.

Nogle af de digitale muligheder er ikke nødvendigvis omkostningstunge. En mindre virksomhed kan eksempelvis med fordel bruge LinkedIn eller Facebook i sin markedsføring og kundedialog. Men ofte vil IT og digitalisering koste penge, hvis virksomheden virkelig skal flytte sig og rykke noget - og investeringer er som bekendt ikke gratis.

Risikovillig kapital er til stadighed en svær størrelse for mange mindre danske virksomheder. Revisorerne peger i den føromtalte undersøgelse på manglende økonomi som en af barriererne for SMV'ernes brug af ny teknologi og dermed som stopklods for den digitale omstilling.

Det er positivt, at regeringen i sin strategi for Danmarks digitale vækst selv skyder penge i en digital HUB. Sammen med de yderligere midler, som store erhvervsorganisationer og fonde skyder i projektet, vil det uden tvivl gøre en forskel på mellemlang og lang sigt.

Hvis politikerne imidlertid gerne vil se resultater her og nu, så kunne en løsning være at indføre mulighed for at straksafskrive IT-indkøb, således at SMV'erne kan fradrage hele indkøbet - uanset beløbets størrelse - med det samme, i stedet for at beløbet som nu deles op og afskrives over en længere årrække.

Tidligere undersøgelser blandt revisorerne bekræfter, at adgangen til at straksafskrive er en af de mest effektive metoder til at stimulere virksomhedernes investeringer. Et sådan forslag har også den skønhed, at den ikke i væsentligt omfang belaster statskassen, da ordningen er beløbsmæssig skatteneutral, fordi fradraget alene rykkes frem i tid, mens beløbet er uændret.

Politisk har der indtil videre ikke været en drøftelse af et sådant initiativ. Vi håber, at der i løbet af året vil være lydhørhed over for forslag, der kan sætte gang i investeringerne.