Pligt til at indberette aggressiv skatteplanlægning

DebatKommentar, 15. marts

Skat

Skatterådgivere og -ydere på tværs af EU-landene skal fra og med 2020 indberette grænseoverskridende aggressive skatteplanlægningsordninger til de nationale skattemyndigheder. Det er konsekvensen af nye EU-regler, som med obligatorisk indberetningspligt vil sikre, at skattemyndigheder i de forskellige EU-lande får bedre indblik i og mulighed for at reagere på forskellige skattekonstruktioner.

I FSR – danske revisorer har vi gennem længere tid peget på, at myndigheder kan skabe transparens og imødegå aggressiv skattespekulation ved at pålægge skatterådgivere på tværs af brancher og sektorer at indberette, når de støder på skattekonstruktioner, som ikke har et forretningsmæssigt afsæt, men alene tjener til at udnytte huller i skattelovgivningen. Et forslag om indberetning af aggressive skattekonstruktioner var da også en del af de ti forslag om fælles regler for skatterådgivere, som FSR – danske revisorer lagde frem sidste forår, og som et enigt Folketing besluttede at lade Skattelovrådet analysere nærmere. Aggressiv skatteplanlægning er i øvrigt også et af de forhold, som er adresseret i de syv principper for ansvarlig og bæredygtig skat, som ni globale virksomheder – og heriblandt Mærsk – har udviklet, og som er omtalt i min kommentar i forrige uge. Heri hedder det, at overvejelser om skat i udgangspunktet ikke må være styrende for virksomhedens forretningsmæssige dispositioner.

Det er glædeligt at se, at skatteminister Karsten Lauritzen har tilkendegivet sin støtte til forslaget. Ministeren peger på, at det bedste middel mod lyssky skattekonstruktioner er at få dem frem i lyset, så skattemyndighederne kan kigge rådgiverne og deres kunder over skuldrene.

Det synspunkt er vi enige i. Skal reguleringen give mening og have effekt, er det imidlertid vigtig, at reglerne implementeres sektorneutralt på tværs af brancher og professioner. Det betyder, at alle skatterådgivere, uanset om der er tale om revisorer, advokater eller formueforvaltere, skal underlægges det samme regelsæt. Dels for at forebygge, at der kan opstå sidegadekontorer, hvor man kan flyve under myndighedernes radar og få rådgivning om lyssky skattemodeller; dels for at sikre lige konkurrencevilkår. Den tilgang antager jeg, at skatteministeren og Folketingets partier er enige i.

Skatteminister Karsten Lauritzen opfordrer i sin kommentar til de nye EU-regler skatterådgivere til en høj grad af selvjustits i deres arbejde. Den opfordring har vi i revisorbranchen for længst taget til os. Det er snart et år siden, at foreningen fremlagde de ti forslag om fælles regler for skatterådgivere og åbenhed og gennemsigtighed i skatterådgiverne arbejde.

Vi har i regi af Skatteministeriet og på tværs af sektorer og professioner tilsluttet os et sæt fælles principper for ansvarlig skatterådgivning. Der er tale om udmærkede principper, som det vanskeligt at være uenige i, men som det også er vanskeligt at operationalisere og som dermed risikerer ikke at blive reelt forpligtende. Vores ti forslag skal ses i det lys og er et udtryk for, at vi gerne vil understøtte et ansvarligt skatterådgivermiljø. Vi har i den forbindelse til gode at se, hvad andre skatterådgivere har af konkrete forslag og initiativer til at imødegå aggressiv skattespekulation og skatteunddragelse.