Skattekampen er i gang: Snydt og bedraget for 410 milliarder kroner

DebatKommentar, 18. oktober

Skat

Berlingske har i denne uge under overskriften "skattekamp" sat skattepolitikken til debat. Det sker i kølvandet på, at stort set samtlige politiske partier har meddelt, at skattepolitikken ikke står højt på den politiske agenda i en kommende valgkamp.

Men det kommer den måske alligevel til. En række nationale og internationale medier har således her til morgen afsløret, at fem europæiske lande, heriblandt Danmark, formodentlig er blevet snydt og bedraget for ikke mindre end 410 milliarder kroner i forbindelse med uretmæssig refusion af udbytteskat.

I Danmark er det velbeskrevet, hvordan staten er blevet snydt for 12,7 milliarder kroner i udbytteskat.

En del skyldes givetvis et meget omfattende og koordineret bedrageri mod den danske statskasse. Men en del kunne formentlig være opfanget og forhindret, hvis ikke kontrollen havde været lemfældig og mangelfuld. Pengene blev således refunderet og udbetalt, også i situationer hvor selskabet ikke havde udbetalt udbytte.

Udover at kontrollen svigtede, kunne bedrageriet kun lade sig gøre, fordi vores skattesystem er baseret på tillid til, at indberetninger fra virksomheder og borgere er korrekte, og at der ikke er behov for systematisk opfølgning på, om tallene stemmer.

Det er for eksempel sådan, at vores momssystem fungerer: Virksomhederne indberetter et momstal, og så er momsen i udgangspunktet afregnet. Virksomhederne skal ikke indsende et momsregnskab.
Ved negativ moms udbetales pengene fra statskassen stort set samme dag, som momstallet er meddelt.
Kontrollen er sparsom. En rapport fra Rigsrevisionen fra 2017 viser, at kun cirka to procent af momsafregningerne bliver kontrolleret.

Formodet spekulation og bedrageri af den karakter, som er blevet afsløret i dag, er med til at sætte det tillidsbaserede system under pres.
Skattemoralen er generelt høj i Danmark, og langt størstedelen af skatteyderne efterlever skattereglerne og betaler deres skat. Men de eksempler på organiseret svindel, social dumping og skatteunddragelse, vi har set, betyder ikke blot, at der mangler skatteprovenu, det er også med til at underminere tilliden til skattesystemet, som er hele fundamentet for den danske velfærdsmodel.

Danskernes opbakning til skattesystemet er generelt stor. En ny måling som Kantar Gallup har foretaget for Berlingske viser, at størstedelen af danskerne synes, at det, de betaler i skat, er tilpas, og at de ikke efterspørger skattelettelser.
Den opbakning er baseret på tillid til, at enhver svarer sit, og at skattemyndighederne har styr på tingene – og det er i udgangspunktet meget positivt og en af styrkerne ved den danske samfundsmodel, at vi er verdens mest tillidsfulde folkefærd og stoler på hinanden. 

Derfor er det afgørende, at vi har et stærkt og robust skattevæsen, som har ressourcer til at fortage den nødvendige kontrol, uden at vi skal kontrollere for kontrollens skyld.
Ellers skrider tilliden – ikke bare til vores myndigheder – men til hele den model, vores samfund bygger på.