Politisk flertal for at bruge revisorerne aktivt i kampen mod skattesnyd

DebatKommentar, 2. august

Værdien af revisionSkatRevision

Skattesnyd og fejl i de mindre virksomheders skattebetalinger koster statskassen milliarder. Skatteminister Karsten Lauritzen tager nu konsekvensen og siger i dag til Børsen, at han vil sætte ind med initiativer, der øger gennemsigtigheden og regelefterlevelsen. Ministeren peger på øget brug af revisorerne som et af redskaberne. Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne bakker op om ministerens bestræbelser. Vi hilser ministerens udmelding velkommen. Alle tal og fakta understøtter ministerens analyse. 

 

Mange i medlemskredsen hos FSR – danske revisorer vil kunne nikke genkendende til det billede af fejl og snyd, som i dag tager forsiden i landets største erhvervsavis, Børsen, og som bekræftes af foreningens forskellige survey: Ni ud af 10 revisorer retter væsentlige fejl i grundlaget for virksomhedernes regnskab og de fleste rettelser er i SKATs favør.

 

Det er bekymrende al den stund, at flere og flere virksomheder fravælger at få revideret deres regnskab. Og når de selvsamme virksomheder oplever en meget sparsom kontrol fra skattevæsenet og slet ingen kontrol fra Erhvervsstyrelsen, risikerer det at friste svage sjæle.

 

Det koster statskassen og er unfair for alle de heldigvis rigtig mange lovlydige virksomheder. Ved at gøre det muligt at flyve under radaren skaber vi fordele for de virksomheder, der snyder. For hvem kan konkurrere mod sort arbejde eller en omsætning, som går udenom kasseapparatet? Regningen lander hos de mange virksomheder, som har orden i pennalhuset, og som bruger tid og penge på at have styr på bilagene og orden i bogføringen og samarbejder med en revisor.

 

Skattegabet er forsigtigt sat på 14 milliarder kroner. Det er en uholdbar situation, det svækker skattemoralen og opbakningen til vores skattefinansierede velfærdsmodel.

 

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne vil nu vende den udvikling. Det holder ikke, at der kan gå årtier uden at virksomhederne ser skyggen af en kontrolmedarbejder. Derfor ønsker de mere kontrol, men de ønsker også mere gennemsigtighed og nye fleksible løsninger, og de tænker alle revisorerne ind i den ligning. Det er et udtryk for tillid til branchen og en anerkendelse af den værdi, som revisorer kan skabe.

 

I dagens artikel i Børsen peges på flere muligheder: Nedsættelse af revisionspligtgrænsen, øget kontrol fra skattevæsenets side, målrettet brug af revision eller udvidet gennemgang ud fra en risikovurdering. 

 

Dertil kommer også muligheden for at bruge det nyudviklede moms- og skattetjek, som er mere målrettet områder, hvor der er problemer med regelefterlevelsen eller decideret snyd. Man kunne også forestille sig, at der ud fra et good citizen-princip gives betydelige fordele til de virksomheder, der allerede i dag har engageret en revisor, så de kommer til at stå væsentligt bedre i forhold til de virksomheder, som er ligeglade med om de overholder reglerne. Hvis det skal have effekt og virksomhederne skal kunne mærke fordelene, skal politikerne være indstillede på, at det kan koste lidt. Men de penge er givet godt ud og kommer mange gange igen i form af øgede skatteindtægter.

 

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti lægger ikke op at gå kontrol-amok eller til at alle danske virksomheder skal have besøg af skattevæsenet. Parterne nævner netop forslag, som omkostningsmæssigt er langt billigere for virksomheder og samfund, end hvis samtlige danske virksomheder for eksempel skulle kontrolleres af skattevæsenet hvert eller hvert andet år. Det vil vi gerne kvittere for, og vi håber, at erhvervslivets organisationer på den baggrund vil gå ind i en konstruktiv dialog med regeringen og Folketingets flertal for at finde de bedste løsninger. 

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198