2018: Året hvor værdien af revision kom på dagsordenen

DebatKommentar, 20. december

Værdien af revisionRevision

Julen nærmer sig, og året går på hæld. Det har generelt været et godt år for revisorbranchen, og på den politiske front kan vi notere en stigende og positiv opmærksomhed omkring branchen og værdien af vores ydelser.

2018 vil nok mest blive husket for de indimellem følelsesladede drøftelser af den samfundsmæssige værdi af revision og revisionspligt. Det er lykkedes at sætte en dagsorden og overbevise et flertal af Folketingets partier om, at det øger kvaliteten af regnskaberne og mindsker risikoen for skattesnyd at have en revisor til at bistå med at udarbejde årsregnskabet.

Der er generelt et stigende fokus på ordentlighed, efterrettelighed, moral og etik i samfundet, og den politiske diskussion om revisionspligten er ikke slut. Folketingets partier forventes at blive indkaldt til forhandlinger i begyndelsen af det nye år. Vi vil i den forbindelse fortsætte med at dokumentere og argumentere for den betydelige samfundsmæssige værdi, som revision og revisorerne bidrager med.

Men det har ikke kun handlet om revisionspligt i 2018. Årsregnskabsloven er blevet justeret, og vi har fået nye regler for obligatorisk efteruddannelse, som giver større fleksibilitet og bedre muligheder for at sammensætte et relevant efteruddannelsesforløb.
De studerende har også fået større fleksibilitet. Med den seneste manifestering af erhvervskandidatuddannelsen i den nye politiske aftale om universitetsuddannelserne kan vi være tilfredse med resultatet af et langt sejt træk, der begyndte helt tilbage i 2013-14, hvor vi i foreningen satte de første streger på papiret til den nye erhvervskandidatuddannelse. 

I lighed med tidligere år har vi gennemført en tilfredshedsmåling blandt vores medlemmer, som generelt er tilfredse med vores arbejde og indsats. Målingen tegner et billede af, at de fleste medlemmer kender og anerkender deres forening og dens ydelser. Det er vi glade for. Vi ser resultatet af medlemstilfredshedsundersøgelsen som vores bundlinje.

For hele tiden at blive bedre og forfine vores leverancer til foreningens medlemmer har vi valgt også at måle, om man vil anbefale et medlemskab af foreningen til andre, og om man ser sit medlemskab som en naturlig del af det at praktisere som revisor.
Disse mål er stærkere og giver et mere nuanceret indblik i medlemmernes syn på foreningen, og det har blandt andet givet anledning til, at vi i foreningens ny strategi, som vi lancerer i begyndelsen af det nye år, har prioriteret at have en særlig indsats for de revisorer, der opererer i SMV-segmentet.

Den officielle lancering vil være ved årets SMV-Forum den 16. og 17. januar i Vejle, hvor jeg sammen med foreningens formand vil præsentere strategien og den særlige SMV-indsats. Jeg håber, at se rigtig mange af foreningens medlemmer ved den lejlighed. Læs mere om SMV-Forum.

Herfra er der kun at ønske alle - medlemmer, samarbejdspartnere og venner af Revisorernes Hus - en glædelig jul og et godt nytår.

Charlotte Jepsen

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198

SMV-Forum*2019

Deltag den 16. og 17. januar i Vejle

Læs mere om SMV-Forum