Kan revisorerne redde verden?

DebatKommentar, 8. november

RevisionVærdien af revision

Næppe, men vi kan som offentlighedens tillidsrepræsentant og i vores rolle som dem, der sikrer tillid til beslutninger, processer og systemer gøre en positiv forskel.

Revisorernes verdenskongres WCOA 2018 er netop slut. Over 5.000 revisorer fra hele verden deltog i netværksmøder, workshops og rundbordssamtaler. Jeg deltog selv i de første tre dage, og med mig hjem har jeg taget en masse indtryk, inspiration og gode ideer til, hvordan vi i Danmark bedre kan synliggøre revisorbranchens bidrag til et sundt, konkurrencedygtigt og bæredygtigt erhvervsliv.   

Spørgsmålet om bæredygtig produktion og den private sektors samfundsansvar var omdrejningspunktet for mange af kongressens sessioner og workshops. Fokus var navnlig på revisorbranchens rolle i forhold til virksomhedernes samfundsansvar og i særdeleshed i forhold til implementering og integration af FN's verdensmål - de såkaldte SDG'ere - i virksomhedernes forretning.

Og når jeg hører, hvad for eksempel den canadiske revisorforening CPA Canada har gjort i forhold til klimadagsordenen og implementering af verdensmål nr. 13, som netop handler om indsatsen for at imødegå klimaforandringer, er jeg ikke i tvivl om, at revisorbranchen kan og skal spille en aktiv rolle.

Canadierne går så vidt som at sige, at revisorerne ikke er til at komme uden om, fordi de kender kundernes forretning så godt, og fordi de kan analysere data. Så langt vil jeg nok ikke gå, men alene revisorernes særlige position som offentlighedens tillidsrepræsentant giver en naturlig platform for at kunne bidrage aktivt til, at virksomhederne kan arbejde med og dokumentere deres samfundsansvar.

Men det handler ikke kun om at veje, måle og give tillid til beslutninger. Det handler også om med afsæt i den naturlige adgang til virksomhederne og indsigten i deres forretning og processer at tage dialogen om, hvordan for eksempel miljø- og klimaudfordringer påvirker virksomhedens risikobillede – og forretningsmuligheder for den sags skyld. Og det er ikke noget, der kun vedrører de store virksomheder. Det vedrører alle virksomheder – og det handler både om fysiske, forretningsmæssige, legale og omdømmemæssige risici.

Tag for eksempel de ekstreme vejrsituationer, vi har oplevet herhjemme de senere år. Sommerens tørke har kostet landbruget dyrt i form af mindre udbytte. Omvendt har de danske vinproducenter haft glæde af den meget sol og kan se frem til rekordhøst.
Landmændene kan håbe på fortsat politisk vilje til at levere tørkehjælp. For mange landbrug er det en forudsætning for at overleve. De danske vinproducenter må nok acceptere, at deres bidrag til landets eksport og bruttonationalprodukt ikke er stort nok til, at politikerne kommer dem til undsætning, når vi på et tidspunkt løber ind i en kold og regnfuld sommer.

Nu valgte jeg at bruge landbruget som eksempel, men der er mange virksomheder, der er afhængige af vejr og klima. Store dele af turismehvervet, producenter af tøj og udstyr til outdoor og is-producenter for at nævne nogle få og oplagte. Og det er her revisorerne kommer ind i billedet med deres risikovurderinger og professionelle rådgivning.
Med de mange typer af data, der efterhånden er til rådighed, kan revisorerne opstille økonomiske scenarier, som ledelsen kan tage stilling til. Og det var det andet vigtige budskab fra kollegerne i Canada. Dialogen skal være med topledelsen og ejerne, ellers sker der ikke noget.

Den Canadiske forening har etableret et strategisk samarbejde med myndighederne om netop klimaudfordringen. Myndighederne har en interesse i, at virksomhederne driver deres forretning med blik for de klimamæssige konsekvenser, men de har vanskeligt ved at gøre noget aktivt. Derfor valgte de at samarbejde med revisorerne, fordi revisorerne er tæt på virksomhedernes dagligdag og har den løbende dialog med ledelserne i virksomhederne.

Vi kunne i princippet tænke i de samme baner herhjemme. Om det så skal være mål nr. 13 om klimaforandringer kan altid diskuteres. Når canadierne har valgt det mål, er det, fordi klimaudfordringen er overhængende og kræver handling nu.
I FSR – danske revisorer deltager vi gerne i den slags samarbejder. Ikke fordi vi tror revisorerne kan redde verden, men fordi vi ved, at vi kan gøre en positiv forskel.