Revisorerne klar til at styrke datasikkerheden og den digitale ansvarlighed

DebatKommentar, 7. februar

Digitalisering

Vi har alle hørt historier om datalækager og ulovlig databehandling. Om offentlige og private virksomheder, der har videreformidlet ulovligt indsamlede persondata. Om følsomme og fortrolige personoplysninger, som har ligget offentligt tilgængelige på internettet efter et hackerangreb.

Det er problematisk al den stund, at vi med vores mobiltelefon og i vores daglige færden på internettet konstant efterlader digitale fingeraftryk. Digitale fingeraftryk om vores adfærd, interesser og meget andet, som bliver opsamlet, registreret og brugt af virksomheder, offentlige institutioner og forskere.

Derfor er der grund til at kvittere for regeringens fokus på datasikkerhed og digital ansvarlighed, som i denne uge er blevet udmøntet i otte konkrete initiativer, der alle skal sikre, at private og offentlige virksomheder og institutioner er opmærksomme på, at de behandler data og informationer om borgerne på en ansvarlig og forsvarlig måde. Blandt initiativerne er et lovkrav om, at store virksomheder skal redegøre for deres dataetiske politik i deres årsberetning.

I FSR – danske revisorer ser vi positivt på regeringens forslag. Vi kender det allerede i dag fra CSR-området, hvor virksomhederne skal redegøre for en række specifikke forhold som for eksempel menneskerettigheder, klima og miljø. Et særligt krav om, at virksomhederne skal redegøre for deres dataetiske politik vil - hvis det implementeres på en fornuftig måde - bidrage til, at virksomhederne - men også forbrugerne - bliver mere opmærksomme på, at data bliver behandlet forsvarligt.

I den forbindelse er det centralt at kunne dokumentere, at man beskytter persondata og overholder persondatareglerne. Til det formål har foreningen i samarbejde med Datatilsynet udarbejdet en ny erklæring om persondata, der skal give den dataansvarlige sikkerhed for, at en databehandler, som behandler data for den dataansvarlige, har orden i penalhuset og procedurer for sikker behandling af personoplysninger. Det kan for eksempel være, når en kommune bruger Facebook i deres kontakt og dialog med borgerne, hvor kommunen som dataansvarlig skal have sikkerhed for, at Facebook ikke misbruger de oplysninger, de får om borgerne gennem kommunen.

Vi har været rigtig glade for samarbejdet med Datatilsynet. Det er vigtigt for os, at vores erklæringer og andre ydelser understøtter myndighedernes arbejde og ambitioner om høj it- og datasikkerhed.

Det handler grundlæggende om digital tillid og ansvarlighed. De virksomheder, der bedst sikrer kundernes tillid til data og deres validitet, får fremover en konkurrencefordel. Digital ansvarlighed kan, hvis politikere, myndigheder og erhvervsliv arbejder tæt sammen, blive en styrkeposition – ikke alene for den enkelte virksomhed, men for Danmark og dansk erhvervsliv generelt.