Ny kvalitetshandlingsplan: Vi værner om omdømmet og optimerer kvaliteten

DebatKommentar, 11. april

KvalitetRevisionVærdien af revision

Efter to årtier med politisk fokus på at lempe byrder for erhvervslivet, er der kommet opmærksomhed omkring virksomhedernes efterrettelighed og behovet for, at vi har et velfungerende skattevæsen. Samtidig tegner der sig et politisk flertal i Folketinget for at genindføre hele eller dele af revisionspligten.

Det er glædeligt, at der er politisk anerkendelse af, at revision skaber værdi, og at revisorerne er med til at sikre gennemsigtighed og tillid til, at vi kan stole på virksomhedernes regnskabsoplysninger. I en verden præget af usikkerhed er tillid og troværdighed blevet varer, der er efterspurgt som aldrig før. Her er revision og andre af revisorbranchens ydelser helt uomgængelige.

Når flere af Folketingets partier foreslår mere revision, stiller det naturligvis store krav til revisorbranchen. Omverdenen skal kunne stole på, at revisorerne leverer høj kvalitet, og arbejder efter de højeste standarder for etik og moral. 

Revisorbranchens høje kvalitet er ikke kommet af sig selv. Den er et resultat af en langvarig og målrettet indsats for at styrke revisorernes kompetencer og kvalifikationer foruden betydelige investeringer i ny teknologi og processer, som sikrer, at revisorerne har de rette værktøjer til at kunne levere den høje kvalitet, som omverdenen forventer. Kvalitet er branchens 'license to operate'. Hvis kvaliteten svigter i bare en enkelt sag, risikerer det at smitte af på hele branchen. 

Netop derfor har vi fokus på løbende at forbedre branchens kvalitet. I 2013 lancerede vi 17 konkrete initiativer til at forbedre kvaliteten. I dag er de fleste af initiativerne gennemført, og den offentlige kvalitetskontrol viser, at der er fremgang på de fleste parametre. Det er positivt. Men selvom kvaliteten grundlæggende er god, så er der fortsat enkelte punkter, hvor kvaliteten kan blive bedre. Det vil vi arbejde med. Det er en naturlig del af vores DNA konstant at arbejde med at forbedre vores ydelser. 

Derfor har vi som et led i foreningens nye strategi, Når troværdighed tæller, vedtaget og offentliggjort en ny handlingsplan med i alt 31 konkrete forslag, der skal give kvaliteten endnu et nøk i opadgående retning. 

Handlingsplanen skal opfylde tre formål. 

Det første formål handler om at styrke den offentlige kontrol med branchen. En effektiv og kompetent offentlig kontrol er nemlig en forudsætning for, at vi i branchen er i sync med omverdenens forventninger og tillid til, at kvaliteten er i top. Derfor foreslår vi, at den offentlige kontrol skal have flere ressourcer, så vi kan få en hurtigere og mere kvalificeret sagsbehandling. Vi ser også gerne, at den offentlige kontrol bliver digitalt parat. Fremtidens revision bygger på ny teknologi og store digitale datasæt. Alt andet lige betyder det, at revisionens kvalitet bliver bedre og resultaterne mere sikre. Derfor skal det offentlige tilsyn kunne favne den digitale udvikling. 

Det andet formål er at få skabt en fælles forståelse af, hvad der er god kvalitet, hvordan vi måler og vejer den, og hvordan vi følger op med dialog med myndigheder og stakeholdere. Her kan resultaterne af den offentlige kvalitetskontrol ikke stå alene, fordi den alene måler på områder, hvor risikoen er høj. Derfor foreslår vi, at der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af branchen, myndigheder og universiteterne, som skal komme med forslag til nye måder, hvorpå man kan måle kvaliteten. For derigennem at kunne synliggøre, om kvaliteten i branchen generelt lever op til omverdenens forventninger. 

I forlængelse af ovenstående handler det tredje formål om, hvordan vi styrker egenkontrollen i branchen. Her har vi blandt andet udviklet et nyt værktøj til de mindre revisionsfirmaer, der både kan hjælpe med at opdage og identificere fejl, når de sker og samtidig hjælpe dem med at løfte kvaliteten, så fejl ikke gentager sig.     

Et yderligere element i at styrke kvaliteten i revisorbranchen er, at vi i fællesskab med blandt andet den ansvarlige ressortmyndighed får drøftet og sat ord på en fælles vision for branchen og dens relevans og rolle i fremtidens erhvervssystem. Herunder hvordan branchen bedst kan leve op til de forventninger, som samfundet rettelig har til revisorerne. 

Derfor inviterer vi vores ressortmyndigheder samt erhvervslivets organisationer til dialog om fremtidens revision og revisorbranchen rolle i en teknologidrevet verden, hvor tingene ændrer sig med stor hast og kravene til tillid og sikkerhed for de beslutninger, vi træffer, er stigende.

Vi er i branchen bevidste om, at vi har en betroet samfundsposition, som forpligter og som stiller store krav til kvalitet, kompetencer og troværdighed. I en situation hvor politikerne taler om at rulle lempelserne af revisionspligten tilbage og give revisorerne nogle privilegier i form af krav om, at de mindre virksomheder skal have assistance til deres regnskab, vil vi gerne sende et signal om, at vi lægger os i selen for at honorere den tillidserklæring ved at sætte endnu mere fokus på kvalitet.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198