Den lurende recession i dansk perspektiv

DebatKommentar, 15. august

FSR - danske revisorer

Efter en lang årrække med økonomisk vækst og fremgang i økonomien er der flere forhold, der peger på, at vi nærmer os noget, der kan minde om en økonomisk recession. Det vil påvirke virksomhedernes resultater i de kommende år og dermed fundamentet for revision og rådgivning af landets virksomheder. 

I dag kan vi på forsiden af Børsen læse om lurende tysk recession. Det vil påvirke en lang række danske virksomheder, som har Tyskland som det vigtigste eksportmarked. 

Tilsvarende vil et hårdt Brexit være en udfordring for den store del af dansk erhvervsliv, der har Storbritannien som marked. De risikerer at blive ramt af bureaukrati og toldbarrierer i forbindelse med deres import og eksport. Udenrigsministeriet har beregnet, at det vil koste danske virksomheder et tocifret milliardbeløb i tabte indtægter, hvis briterne forlader EU uden en aftale. 

Endelig er der den truende internationale handels- og valutakrig, der i en lille åben økonomi som den danske kan få stor betydning for den økonomiske vækst. Mange danske virksomheder har produktion i Kina, og de bliver ramt af den forhøjede straftold på varer produceret i Kina. Tilsvarende bliver virksomheder, som leverer til det amerikanske marked ramt.

Der er således en række udefra kommende forhold, som bør give panderynker hos de danske virksomheder. 

I FSR – danske revisorer har vi set på 2018-regnskaberne for at kunne vurdere sundhedstilstanden i de danske virksomheder. For første gang siden 2010 er andelen af danske selskaber med underskud steget. Knap 97.000 virksomheder eller 37 pct. af samtlige danske selskaber har således underskud i det seneste årsregnskab. Der er tale om en mindre stigning, men den positive udvikling er brudt, og det kan være et første tegn på, at de gode tider er ved at vende.

Hvis man spørger danske virksomhedsledere, er der klare indikationer på, at vi bevæger os mod en lavkonjunktur. Det har PwC gjort i deres seneste CXO Survey. Næsten halvdelen af de danske erhvervsledere forventer, at dansk økonomi er på vej i en lavkonjunktur senest i 2020. Erhvervsledernes forventninger er i høj grad drevet af eksterne forhold som usikkerhed om økonomien og truslen om handelskonflikter.

Vi står således i en situation, hvor det eneste der er sikkert er, at verden og dermed vilkårene for at drive virksomhed forandrer sig, og det sker hurtigere end nogensinde tidligere. Det accentuerer behovet for at virksomhederne er omstillingsparate og hurtigt kan tilpasse sig ændrede vilkår i økonomi og marked. 
I forbindelse med finanskrisen så vi, at mange virksomheder blev overraskede og taget på sengen. Det betød blandt andet, at de tilpasninger, der skete, var af mere defensiv karakter og i høj grad handlede om at skære forretningen til. 

Derfor er udsigterne til en vigende økonomi en god anledning til at gennemgå sin forretning, identificere potentielle risikoområder og finde ud af, hvor pengene bliver tjent, og hvor der er risiko for, at omsætningen forsvinder. En anden lære af finanskrisen var nemlig, at når økonomien først går i stå, så er det de forberedte, og de som formår at tilpasse forretningen, som overlever.