Nyt hvidvaskgebyr: Regningen ender hos revisorerne

DebatKommentar, 16. december

FSR - danske revisorerKvalitet

Det er i forbindelse med finansloven blevet besluttet, at revisorbranchen pålægges et nyt gebyr på sammenlagt næsten syv millioner kroner årligt til finansiering af et hvidvasktilsyn med revisorerne og revisionsvirksomhederne. Der er ikke nærmere redegjort for, hvordan det foreslåede gebyr er beregnet eller efter hvilke kriterier.

Vi bakker op om indsatsen mod hvidvask og skattesnyd og ser revisorbranchen som en vigtig aktør i den forbindelse, og vi vil også gerne underlægges kontrol. Det ser vi som en naturlig del af at sikre kvaliteten i professionens arbejde.

Men vi er forundrede over, at det er revisorbranchen, der skal bære størstedelen af udgifterne til hvidvaskkontrol. Hvad med bogføringsvirksomheder, rådgivningsvirksomheder, virksomhedsoprettere mv. – de tæller mere end 7.000 virksomheder - som tilsyneladende helt slipper for gebyr.

Det harmonerer slet ikke med de kritiske kontrolrapporter efter den nye hvidvasklov, som Erhvervsstyrelsen har offentliggjort. Her er alle de repræsenterede problemvirksomheder bogførings- og rådgivningsvirksomheder samt virksomhedsoprettere. Der er ikke nogen revisionsvirksomheder repræsenteret.

Det harmonerer heller ikke med erfaringerne fra bankerne, heriblandt Jyske Bank, hvor stort set alle de virksomheder, banken har indberettet til Hvidvasksekretariatet, har fravalgt revisor, og hvor de pågældende virksomheder enten selv eller med bistand fra bogføringsvirksomheder eller andre har opstillet og indberettet deres regnskab.

Revisorerne finansierer i dag allerede den offentlige kvalitetskontrol med revisorbranchen. Det koster branchen cirka seks millioner kroner om året i direkte udgifter plus et langt større beløb internt i revisionsvirksomhederne, som anslås at være mere end 10 gange større. I kvalitetskontrollen foretages allerede i dag kontrol med, at revisionsvirksomhedernes procedurer og politikker vedrørende hvidvask og rapportering af økonomiske forbrydelser er tilstrækkelige og i overensstemmelse med lovgivningen. Vi er derfor forundrede over at blive pålagt et gebyr for hvidvasktilsynet og i særdeleshed over, at gebyret udgør stort set det samme beløb som gebyret til kvalitetskontrollen med revisorbranchen.

Det ligner, at politikerne har skulle finde finansiering en sen nattetime. I lovbemærkningerne til den kontrollovspakke, regeringen netop har fremlagt, står der, at der forventes et begrænset antal revisor-hvidvasksager for Revisornævnet. Der står endvidere, at det derfor ikke muligt at sige noget om, hvad det omkostningsmæssigt vil betyde. Hvordan hænger det sammen med et gebyr pr. revisor på 1.540 kroner i 2020 stigende til 2.090 kroner i 2021 til hvidvaskkontrol? Betyder det, at der vil blive foretaget omfattende kontrol med revisorerne, uagtet, at man forventer, at der ikke er noget at komme efter?

I revisorbranchen bakker vi op om kampen mod hvidvask, og vi bidrager også gerne med en del af finansieringen for tilsynet, men finder det omvendt ikke rimeligt, at vi skal stå med en så stor del af regningen. Som branche har vi besluttet, at vi vil være en del af løsningen i kampen mod hvidvask. Det indebærer investeringer i it-systemer og forretningsgange. Det indebærer dialog med myndighederne om fortolkning af reglerne. Og det indebærer betydelige informations- og uddannelsesaktivitet i forhold til vores medlemmer. Og det indebærer også, at vi skal betale for kontrollen med revisorbranchen. Vi vedkender os vores del af samfundskontrakten.

Men vi synes, at partierne bag finansloven med den foreslåede finansieringsmodel placerer regningen for problemerne med hvidvask hos en medspiller, mens modspillerne tilsyneladende går fri. Det har vi igangsat en dialog om med vores ressortministerium.