Ny strategi - Når troværdighed tæller

DebatKommentar, 17. januar

FSR - danske revisorerKvalitetSMVDigitalisering

FSR – danske revisorer offentliggjorde i går sin nye treårige strategi. Vi kalder strategien 'Når troværdighed tæller. Fordi det handler om et tilvalg af revisorbranchen. Fordi det er kernen i branchens leverancer. Og fordi det refererer til konsekvensen eller resultatet af tilvalget.

Strategien blev offentliggjort ved det årlige SMV-Forum, hvor vi samler de revisorer, der arbejder med virksomheder i SMV-segmentet, og hvor vi havde sat kvalitet og ny teknologi på dagsorden. Kvalitet, fordi det er revisorbranchens ”licence to operate” og ny teknologi, fordi det er den altdominerende og disruptive megatrend, som påvirker både kunder, marked og branchens forretningsmodeller.

Både kvalitet og ny teknologi er centrale indsatsområder i den nye strategi. Kvalitet er som nævnt vores "licence to operate" og forudsætningen for at kunne være relevant og spille ind med løsninger til aktuelle samfundsmæssige udfordringer som hvidvask, korruption og skatteunddragelse.

På SMV-Forum*2019 var der klare budskaber til revisorerne fra forhenværende minister og formand for Folketingets skatteudvalg, Gitte Lillelund Bech: "I skal værne om kvaliteten i kerneproduktet, det er altafgørende for revisorbranchens omdømme og forudsætningen for at sælge rådgivningsydelser. Det er samtidig forudsætningen for at få myndigheder og politikere til at gå i brechen for revisorbranchen."

Heldigvis står det generelt godt til med kvaliteten i branchen. Det skyldes ikke mindst, at foreningen sammen med medlemmerne har prioriteret at løfte kvaliteten bl.a. gennem investeringer i ny teknologi, hvilket var det andet tema på SMV-Forum.

Her fik deltagerne et indblik i, hvordan nye teknologier bringer os tættere på "førerløse regnskabsprogrammer", og det blev drøftet, hvilke nye roller revisor kan spille i forhold til især SMV-kunderne, hvor konkurrencen fra nye aktører og ny teknologi er mest udtalt.

Der var bred enighed om, at automatisering er lig med bedre kvalitet, og at det åbner mulighed for, at revisor med sit stærke udgangspunkt som den foretrukne rådgiver kan komme højere op i værdikæden. Med de mængder af data, der er tilgængelige om virksomhederne og deres forretning, ligger der hav af muligheder for at kunne understøtte virksomhedernes forretning med analyser, fortolkninger og sikkerhed for at data er korrekte. Ny teknologi gør således ikke revisorerne overflødige. Det er netop i relationen og dialogen med kunderne og i den menneskelige faktor, værdien ligger. Det kan ikke digitaliseres. 

I foreningens nye strategi er det en ambition, at revisorbranchens virksomheder skal kunne udnytte digitaliseringen til at udvikle og vækste deres forretning og skabe mere sikkerhed og kvalitet i ydelserne. Foreningens rolle vil være at støtte medlemsvirksomhederne i den digitale transformation med uddannelse og kompetenceudvikling og sikre, at vi har en fleksibel og agil regulering af revisorbranchen, så medlemsvirksomhederne kan udnytte den nye teknologi optimalt.

Som det malerisk - og med slet skjult henvisning til et citat fra tidligere statsminister og formand for Venstre Poul Hartling - blev sagt fra scenen på SMV-Forum, så er ny teknologi som at ride på en vild og farlig tiger. Bliver man hængende bliver man trukket længere og længere ind i junglen. Falder man af, bliver man ædt. Vi skal hjælpe vores medlemmer med at blive hængende.

Læs mere om den nye strategi
Se billeder og take aways fra SMV-Forum*2019