It-kaos i skat koster på tillidskontoen

DebatKommentar, 24. oktober

FSR - danske revisorerSkat

Danskernes tillid til Skattevæsenet er endnu en gang blevet sat på prøve. Skatteministeren meddelte i går, at det nye boligskattesystem bliver udskudt tre år og først igangsættes i 2024. Det er i sig selv betænkeligt al den stund, at det skaber usikkerhed på boligmarkedet.

Men også det nye opkrævnings- og gældsinddrivelsessystem er i alvorlige vanskeligheder, hvilket med stor sandsynlighed vil får borgernes gæld til det offentlige til at vokse yderligere. De seneste tal viser, at danskernes gæld til det offentlige er rekordhøj og over 120 milliarder kroner.

Et er de økonomiske konsekvenser i form af investeringer og et massivt ressourcetræk. Det er i sig selv betænkeligt i en situation med politiske krav om stigende offentlige udgifter til velfærd. Hvad værre er, er det tab af tillid i befolkningen, det tilsyneladende it-kaos risikerer at afføde.

Tilliden til skattevæsenet er i forvejen udfordret. De gentagne forsinkelser og fejlvurderinger af, hvornår it-systemerne er i drift, betyder sammen med skufferede forventninger hos de boligejere, der havde set frem til lavere boligskatter i 2021, at tilliden risikerer at lide endnu et knæk.

Regeringen foreslår strammere styring og et uafhængigt it-tilsyn til at reparere på situationen, og begge dele er givet vis fornuftige. Så længe man undgår et bureaukratisk monster, som trækker tid, ressourcer og beslutningskraft ud af skattevæsenet og Folketinget.

Og det er måske netop i forhold til Folketinget, at de akutte it-problemer efterlader den største udfordring. For den milliardbevilling, som er nødvendig for at sikre, at man kommer i mål med de mange vitale it-projekter, er grundlæggende ikke til diskussion. Folketingets partier forhandler med en pistol for panden. Det er ikke en option for partierne at afvise Skatteministeriets anmodninger om flere penge, så bryder systemerne helt sammen.

Det er et demokratisk problem, at Folketinget på et tidspunkt, hvor partierne i forbindelse med næste års finanslov sidder og forhandler beløbsrammer på 10, 20 og 30 millioner kroner, reelt tvinges til at acceptere bevillinger i milliardklassen. Og det er måske det allermest kritiske i forhold til at genskabe tilliden til skattevæsenet.

Det er vigtigt at understrege, at det er en problemstilling, som er partipolitisk farveløs. Uanset regeringens farve er det en bunden opgave at opbygge robuste processer og stærke it-løsninger for at fremtidssikre skattevæsenet.

Ligeledes er det en akut og bunden opgave at sætte noget ’andet’ i stedet, indtil it-systemerne er på plads. Her er der behov for rå manpower, hvis blødningen i statskassen skal bremses. Med tanke på det nu hedengangne EFI, der efter mere end 10 års udvikling aldrig kom til at fungere og med tanke på de nye forsinkelser af ejendomsvurderingssystemet og inddrivelsessystemet er der al mulig grund til at være på vagt over for de tidsplaner, som embedsmændene og velvillige it-leverandører stiller i udsigt.

Digitaliseringen af skattevæsenet kommer, det er uomgængeligt. Men, som det er tydeligt for enhver, kan der gå mange år, før systemerne er drift og gør gavn for samfundet. I mellemtiden er der behov for en håndholdt indsats, der kan lave kontroller og inddrivelse og på den måde bidrage til at genskabe tilliden til skattevæsenet.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198