Velkommen til ny regering og ny ressortminister

DebatKommentar, 27. juni

Værdien af revisionSkatCSR

Så fik vi en ny regering. Tillykke til den nye regering og de nye ministre.

Foreningens formål er at bidrage til et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv og en effektiv offentlig sektor. Det vil vi se frem til, at samarbejde med den ny regering om.

For revisorbranchen er det naturligvis især den nye erhvervsminister Simon Kollerup og den nye skatteminister Morten Bødskov, som har betydning for foreningen politiske arbejde. 

Grundlaget for den nye regering, det såkaldte forståelsespapir, fremhæver i et centralt afsnit om tillid og sammenhængskraft skandalerne i Skatteforvaltningen og afsløringerne af hvidvask som væsentlige bidrag til befolkningens vigende tillid til de bærende samfundsinstitutioner.

Derfor har den nye regering et skarpt fokus på at bekæmpe hvidvask, skattesnyd og reducere skattegælden for at styrke samfundskontrakten. Der lægges således op til yderligere investeringer i Skatteforvaltningen, særligt i skattekontrollen – initiativer som foreningen støtter.

Vores politiske arbejde vil gå på at sikre, at Skatteforvaltningen bruger ressourcer på at kontrollere de virksomheder, som har fravalgt en revisor og derved flyver under radaren. Derudover vil vi arbejde for, at der gives mærkbare fordele til de virksomheder, som udviser samfundsansvar - good citizenship - for eksempel ved at lade sig kigge over skulderen af en godkendt revisor. Det kan være fordele i form af mindre kontrol, færre indberetningspligter og adgang til specielle services som for eksempel rådgivning og vejledning. Det afgørende er, at det kan mærkes – og allerhelst på pengepungen.   

Derudover vil vi naturligvis fortsætte med at arbejde for, at der sker justeringer i grænsen for revisionspligten. Det er en naturlig del af en opprioriteret kontrolindsats, og det belaster ikke de offentlige finanser.

Udover disse "FSR classic-aktiviteter", vil vi nøje følge og engagere os i regeringens arbejde med klima og miljø. Med den høje prioritering, klima- og miljøområdet har fået i grundlaget for den nye regering, forventer vi, at virksomhederne fremover vil være langt mere opmærksomme på disse forhold – både som en integreret del af deres forretningsstrategi og som led i øget åbenhed og rapportering. De bindende mål for regeringens klima- og miljøindsats forudsætter, at man kan måle, veje og følge op på indsatsen og udviklingen. Det rammer lige ned i revisorbranchens kernekompetencer, og vi ser det som naturligt, at revisorerne optræder som "validatorer" og sparringspartnere i den forbindelse.

Vi ser derfor også frem til dialogen med den nye klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. Foreningen har netop, sammen med blandt andet NASDAQ, offentliggjort en vejledning med 15 såkaldte ESG-nøgletal. Det vil sige nøgletal for virksomhedernes performance, når det gælder klimapåvirkning, sociale forhold og governance. Nøgletallene er et godt sted at begynde, hvis man som virksomhed vil demonstrere, at man producerer ansvarligt, og vejledningen bør kunne danne god inspiration for regeringens arbejde med grøn omstilling og en bæredygtig politik.

Så alt i alt en begivenhedsrig dag med en ny regering, som arbejder med afsæt i et grundlag, som åbner muligheder for, at vi i revisorranchen kan bidrage med ekspertise og nye løsninger. Det ser vi frem til.