Mindre bøvl for virksomheder, der følger reglerne

DebatKommentar, 28. februar

RevisionVærdien af revisionRegnskab

Sådan lyder overskriften på et erhvervsudspil, der i dag er lanceret af Socialdemokratiet.

Folketingsvalget nærmer sig og derfor ser vi i øjeblikket en lind strøm af nye politiske udspil fra både regering og opposition. Socialdemokratiets erhvervsudspil indeholder blandt andet et forhøjet fradrag for udgifter til forskning, et oplæg til dialog om erhvervslivets rammevilkår samt forslag om skærpet kontrol af virksomheder, som snyder og omgår reglerne og belønning af dem, der ikke gør det.

Det er et positivt signal fra Socialdemokratiet, at partiet vil tilgodese erhvervslivet og har blik for, at det er vigtigt, at danske virksomheder har ordentlige rammevilkår, så de kan klare sig i den internationale konkurrence. Sunde og konkurrencedygtige virksomheder, som giver overskud og skaber arbejdspladser, er grundlaget for finansieringen af velfærdssamfundet.

I revisorbranchen er vi naturligvis særligt optagede af den del af udspillet, der handler om skærpet kontrol med de virksomheder, der bevidst snyder og belønning af dem, der opfører sig ordentligt og ansvarligt.

Det er et godt princip for regulering af erhvervslivet, at det altid skal kunne betale sig at overholde reglerne og drive sin virksomhed ordentligt. Det kan politikerne sikre ved, at der er økonomiske og administrative fordele til de virksomheder, der efterlever reglerne og er åbne og transparente om, hvordan de driver deres virksomhed. Det kan for eksempel være ved at lade deres regnskab revidere eller dokumentere, at de driver deres virksomhed ansvarligt og tager hensyn til klima, miljø og arbejdsmiljø i deres produktionsprocesser.

På den måde kan myndighederne fokusere kontrollen mod de virksomheder, der bevidst snyder eller begår grove og gentagne fejl. Tag for eksempel skatteområdet, hvor mindre virksomheder ved at fravælge revision og revisor kan flyve under myndighedernes radar, fordi skattekontrollen reelt er fraværende. Det er problematisk al den stund, at der er en overrepræsentation af virksomheder, der snyder og omgår reglerne blandt de virksomheder, der ikke bruger en revisor. Disse virksomheder får oveni en helt urimelig konkurrencefordel i forhold til de mange lovlydige virksomheder, der betaler deres skat og er transparente omkring deres økonomi og selskabsforhold. Derfor er det afgørende, at skattemyndighederne har ressourcer til at kontrollere flere af de selskaber, der fravælger revisor, mens de, der bruger en revisor med fordel kan undtages fra yderligere kontrol.

Det er også positivt, at Socialdemokraterne inviterer til dialog med erhvervslivet om skat og rammevilkår. Men det er omvendt illusorisk at tro, at man kan skabe nye incitamenter og give virksomhederne bedre rammevilkår, uden at det koster noget. Vist er der stadig et potentiale for at skabe reelle administrative lempelser ved at se på virksomhedernes indberetninger og for eksempel genbruge årsregnskabet i forhold til virksomhedernes skatteregnskab. Men skal der for alvor ændres på virksomhedernes adfærd og skabes grobund for flere investeringer, så kræver det mærkbare økonomiske incitamenter. Eksempelvis i form af et højere fradrag for udgifter til forskning, som Socialdemokratiet har foreslået.

Alt i alt er der tale om et positivt udspil fra Socialdemokratiet, som de fleste af Folketingets partier burde kunne samles om. Brede politiske aftaler hen over midten er afgørende for tilliden til, at reglerne ikke hele tiden bliver lavet om - og forudsætningen for, at virksomhederne vil investere og ekspandere deres forretning.