Det går godt i revisorbranchen

DebatKommentar, 4. april

RevisionVærdien af revision

Efter et par år med stagnerende vækst i kølvandet på finanskrisen er der for alvor kommet gang i omsætningen i revisorbranchen. Fra 2010 til 2014 lå branchens omsætning og svingede nogenlunde stabilt omkring 15 milliarder kroner. Fra og med 2014 er der sket en markant udvikling, hvor branchen år efter år har sat nye omsætningsrekorder. Den foreløbige kulmination er en omsætning på knap 20 milliarder kroner i 2018. Det svarer til en omsætningsvækst på næsten 30 procent på bare fire år. Det er ganske imponerende og vidner om, at revisorbranchen med sine kvalitetsydelser og brede ydelsespalette for alvor har fået vind i sejlene. 

Den positive udvikling i branchen finder paradoksalt nok sted i en periode, hvor mange virksomheder fravælger branchens kerneydelse – revision til fordel for erklæringsformer med lavere sikkerhed. På få år er antallet af selskaber, der fravælger revision steget fra nogle få tusinde til nu over 140.000. Kerneydelsen revision er dog fortsat rygraden i branchens omsætning, men det er samtidig tydeligt, at branchens indtjening rykker mod andre erklæringsformer og nye forretningsområder som for eksempel rådgivning og andre services. 

En vigtig årsag til fremgangen i branchen er en relativ høj og stigende produktivitet, der er et udtryk for branchens værditilvækst per årsværk. Højere produktivitet kan for eksempel opnås gennem skærpet konkurrence, brug af ny teknologi eller et højere uddannelsesniveau. Siden 2008 er produktiviteten i revisorbranchen steget fra 575.000 kroner til 664.000 kroner, hvilket svarer til en produktivitetsstigning på 15 procent. Det er meget overbevisende - også i sammenligning med andre EU-lande, hvor det kun er Holland, der har opnået samme høje produktivitet som herhjemme.

Her spiller ny teknologi og digitaliseringen af revisorbranchen utvivlsomt en vigtig rolle, og vil komme til at betyde endnu mere i fremtiden. Automatiseringen af de rutineprægede og manuelle processer kombineret med introduktionen af data analytics og avancerede teknologier har åbnet op for nye forretningsområder for revisionerne. Det gælder for eksempel analyser af transaktioner og besvigelser samt rådgivning omkring data og cybersikkerhed. Her har vi kun set begyndelsen, og denne udvikling vil tage yderligere til i de kommende år. Både til gavn for revisorernes kunder, for samfundet og for branchen selv.

Er det så ensbetydende med at fremgangen fortsætter ind i 2019? Meget tyder på det, og branchen er kommet godt fra start i det nye år, på et tidspunkt, hvor tilliden til erhvervslivet og vigtige samfundsinstitutioner som for eksempel skattevæsenet har lidt et knæk. Og måske netop derfor. Tillid er kittet i et retssamfund som det danske. Her spiller revisorerne en central rolle, fordi branchen er med til at sikre, at vi kan stole på de oplysninger, som bliver stillet til rådighed af virksomhederne.