Der er behov for mere konkurrence på kuratorområdet

DebatKommentar, 7. marts

Revision

Erhvervsmediet, Inside Business, offentliggjorde i tirsdags en større analyse af konkurrencesituationen på kuratorområdet. Analysen indikerer, at det kniber med konkurrencen på området. En stor del af konkurssagerne er koncentreret på ganske få advokater og -kontorer, hvilket får uafhængige eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved konkurrencesituationen på området og ved, om det er den optimale måde at organisere kuratorområdet.

Analysen i Inside Business bliver fulgt op i dag i Berlingske Business, der på baggrund af en aktindsigt i Kammeradvokatens salærer i arbejdet med konkursboet efter Amagerbanken når frem til, at Kammeradvokaten oppebærer timetakster på i gennemsnit 2.500 kroner i forbindelse med behandlingen af statens konkurssager. Taksterne dækker arbejde udført af både partnere, advokater, fuldmægtige og studenter.

Artiklerne kommer på et tidspunkt, hvor Konkurrencestyrelsen har besluttet at gennemføre en analyse af konkurrencen på markedet for advokatydelser. Konkurrencestyrelsens analyse kommer blandt andet på baggrund af anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport fra 2014, som anbefalede at fjerne en række af de konkurrencebegrænsende restriktioner og herunder lempe ejerskabsreglerne.

I FSR – danske revisorer hilser vi initiativet velkomment. En arbejdsgruppe under Justitsministeriet har gennem flere år set på rammerne for regulering af advokatbranchen. I kommissoriet for arbejdsgruppen hed det blandt andet, at reguleringen af advokatbranchen begrænser adgangen til markedet for advokatydelser og derfor kan medvirke til at forringe konkurrencen på markedet for advokatydelser og holde priserne på advokatydelser forholdsvist højt. Arbejdsgruppen er trods løfter fra skiftende justitsministre desværre endt som en syltekrukke.

Derfor er det meget positivt, at Konkurrencestyrelsen nu tager fat på at analysere, om der er reel og effektiv konkurrence på advokatmarkedet.

Som nævnt er der stærke indikationer af, at det halter med konkurrencen på markedet for konkursboer. Regningen for den manglende konkurrence lander blandt andet hos staten og kreditorerne.

Når vi er endt i den situation, skyldes det blandt andet fastgroede traditioner og skifteretternes praksis med faste lister og ”vagtplaner”, som er med til at begrænse konkurrencen. Og når det kommer til de større sager, er det reelt lukket land for andre end de store advokatfirmaer. For at tage konkurrencen op skal en ny udbyder overbevise hovedkreditorerne, som typisk er bankerne eller staten, om, at de har den fornødne erfaring, rutine og kapacitet. Det begrænses i dag af strenge krav til titel som advokat, møderetsmonopol og certificering med krav om advokatuddannelse. Dertil kommer, at kreditorerne reelt ikke har mulighed for at gennemskue pris og kvalitet på det tidspunkt, hvor de skal vælge kurator, hvorfor de typisk vil vælge et advokatfirma, der allerede er på markedet.

Det er ikke nogen naturlov, at håndtering af konkursboer skal ligge hos advokaterne. I Storbritannien er kuratormarkedet langt mere liberaliseret. Her sidder revisorbranchen på en stor del af kuratorområdet. Hvis reguleringen var mindre snærende herhjemme, kunne den danske revisorbranche også medvirke til, at vi fik mere konkurrence og flere kompetencer i spil. Revisionshusene har størrelsen og en betydelig indsigt i erhvervslivet og deres forretnings- og finansieringsmodeller - og dermed de nødvendige kompetencer til at kunne håndtere de store konkursboer. Når det ikke sker, tyder det på, at der er en markedsfejl. Og prisen for markedsfejl betales altid af kunderne og samfundet, der ikke får den optimale ydelse til den optimale pris.

Det kan være vanskeligt at forstå advokaternes bekymring for at åbne op for konkurrence. Det har man i Storbritannien og det fungerer som nævnt fint. Og hvis advokaternes argument er, at de har nogle særlige spidskompetencer, som er afgørende, så har de ikke noget at bekymre sig for, for det vil et frit marked tage højde for. Det er det smukke ved fri konkurrence – det kommer altid kunderne til gode.