Overgangsordning for iværksætterselskaberne må ikke svække tilliden til erhvervslivet

DebatKommentar, 5. marts

FSR - danske revisorerRegnskabVirksomhedsret

Sidste år besluttede et bredt flertal i Folketinget, at iværksætterselskaberne – de såkaldte IVS'ere - skulle afskaffes. Dels ved at forbyde oprettelsen af nye IVS'er. Dels ved at kræve, at eksisterende IVS'ere inden for to år skulle omdannes til anpartsselskaber.

Nu rumler debatten om IVS'erne igen. Baggrunden er, at en række eksisterende og velfungerende IVS'ere tilsyneladende er kommet i vanskeligheder, og erhvervsminister Simon Kollerup har indledt politiske forhandlinger. Flere repræsentanter fra iværksættermiljøet har udtrykt frustration over, at antallet af iværksættervirksomheder falder, og politikerne arbejder lige nu på at finde den rette balance mellem ordentlighed og dynamik i dansk erhvervsliv.

Når den rette politiske balance skal findes, må vi ikke glemme fortiden. Nemlig at IVS-modellen havde nogle gevaldige skavanker. For én eneste krone kunne enhver oprette et ubegrænset antal IVS'er, potentielt snyde statskassen for moms og skat, og til sidst lade statskassen betale regningen for nedlukningen af selskaberne.

Det er ikke bare teori, mulighederne blev brugt. Foreningen har tidligere dokumenteret, at mange IVS'er blev tvangslukket af staten og for skatteydernes regning, for eksempel fordi de ikke havde udarbejdet et årsregnskab. Vi har dokumenteret, at IVS'ernes kreditorer i mange tilfælde har haft en meget lille sikkerhed for deres økonomisk krav. Sidst men ikke mindst har Erhvervsstyrelsen dokumenteret, at IVS'erne har en stor skattegæld, som kun i meget begrænset omfang kan inddrives.

FSR – danske revisorer står bag et dynamisk erhvervsliv. Økonomisk bæredygtige forretningsidéer skal have gode rammebetingelser. Men vi bakkede sidste år op om afskaffelsen af IVS'erne, fordi vi ønsker et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv, hvor ordentlighed, fairness og transparens belønnes.

I foreningen ønsker vi en balanceret løsning, hvor de sunde og dynamiske IVS'er kan leve videre som anpartsselskaber. Vi ønsker samtidig at beskytte tilliden til anpartsselskaberne i Danmark, som er en væsentlig del af den danske selskabsmodel. Derfor stiller revisorbranchen sig til rådighed og leverer gerne sunde IVS'er det nødvendige 'visum' til at blive anpartsselskaber, som ministeren har foreslået i sidste uge. 

Det kunne være i form af en erklæring med høj sikkerhed på årsregnskabet. Det giver sikkerhed for, at IVS'et både er levedygtigt lige nu og at det har orden i penalhuset. I sidste ende er det op til politikerne at beslutte, hvilken model de vil forfølge. Revisorernes værktøjskasse rummer mange muligheder.

Det har også været drøftet, om indbetaling af ekstra 40.000 kroner kunne være en anden overgangsmodel fra IVS til ApS. Det er en mulighed, men det giver ikke kreditorerne sikkerhed for, at IVS'et er levedygtigt – hverken her og nu eller på mellemlang sigt. Der er heller ikke sikkerhed for, at der er orden i penalhuset. Det er vi lidt betænkelige ved.

Så politikernes opgave er svær. Det er ikke ligetil at ramme balancen mellem ordentlighed og dynamik i erhvervslivet. Men den skal rammes. Det skylder vi de frustrerede iværksættere. Belært af erfaringerne fra den oprindelige IVS-model er det vigtigt at have for øje, at selskaberne ikke kan bruges til systematisk svindel og at regningen for at opløse ikke-levedygtige selskaber ender hos skatteyderne. Ellers risikerer vi at svække tilliden til erhvervslivet bredt.