Tillid og troværdighed er vigtigere end nogensinde i en digital tidsalder

DebatKommentar, 6. februar

FSR - danske revisorerDigitaliseringRegnskab

Med flere store regnskabsdage gik der i denne uge for alvor hul på regnskabssæsonen. Over halvdelen af C25-selskaberne har aflagt regnskab.

Årsregnskaberne er nok den vigtigste milepæl i virksomhedernes dialog med deres interessenter. Det er et finansielt holdepunkt, som skaber transparens og tillid i forhold til omverdenen. Det ses også af den mediemæssige interesse, den aktuelle regnskabsbølge kaster af sig.

Virksomhedernes årsregnskaber var også omdrejningspunktet for to store konferencer om fremtidens regnskab, som FSR – danske revisorer afholdt i denne uge sammen med Paperflow – det tidligere Bilagscan.

Udgangspunktet var betydningen af ny teknologi for bogføringen, regnskaberne og revisorbranchen. Mange taler om "digital disruption" af regnskaberne og revisorbranchen. Det gør vi ikke. Vi ser den teknologiske udvikling og digitale transformation som en mulighed for at forædle og udvikle branchens ydelser og herunder også formen og indholdet af virksomhedernes rapportering.

Det forudsætter naturligvis, at revisorbranchen tilpasser sig en ny digital og datadrevet virkelighed. Men det har været realiteten de sidste mange år. De fleste overser, at økonomi- og regnskabsområdet er det mest digitaliserede område. Langt størstedelen af virksomhederne anvender økonomi- og regnskabssystemer som en integreret del af virksomheden. På det felt er der ikke noget nyt under solen.

Det nye er de teknologier, som ser dagen lys i disse år, og som gør det muligt at automatisere manuelle processer og skabe sammenhænge i systemer og dataflow, og som gør det muligt at behandle og analysere store mængder af data og kvalificere informationerne i årsregnskaberne. Her er der mulighed for at effektivisere revisorforretningen og for at få bedre kvalitet i ydelserne og udvikle nye – og dermed rykke højere op i værdikæden. 

Men det er klart, at det vil stille nye krav til os som revisorer. Både krav om at kunne forstå og håndtere ny teknologi og avancerede it-programmer. Men måske endnu mere vigtigt. Evnen til at kunne håndtere, tolke og vurdere store mængder af data. Sætte dem i system og ind i en sammenhæng, hvor de giver mening og skaber værdi for kunden.

De klassiske revisorkompetencer som integritet, kritisk stillingtagen og professionel skepsis vil være vigtigere end nogensinde. Vi lever i en tid med "fake news" og data i alle afskygninger. Nogen skal vurdere og validere forretningsdata – det er revisorernes hjemmebane.

Der er ikke grund til at frygte digitaliseringen. Ny teknologi kan tilføre ny værdi til data. Men forudsætningen er, at data er korrekte. Dårlige data giver dårlige beslutninger. Og det er her, revisor og revisorbranchen har sin berettigelse ved at tilføre tillid og troværdighed til data.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198