Uddannelse


Uddannelsesafdelingens formål er:

Målet er at udbyde de bedst mulige uddannelsestilbud til revisions-
branchen og til økonomi- og regnskabsmedarbejdere, og derunder
sikre gennemførelsen af dét samlede udbud i markedet med
størst mulige deltagertilfredshed til prisen.

Gennem kurser og uddannelser af stor relevans, tilgængelighed og
værdi for medlemmer og kunder, har Uddannelsesafdelingen til
opgave at bidrage til høj faglig kvalitet og effektivitet.

Uddannelsesafdelingen er ansvarlig for:

  • Uddannelsen til godkendt revisor
  • Obligatorisk efteruddannelse/kurser for godkendte revisorer
  • Eksamenstræning
  • Uddannelse af kvalitetskontrollanter
  • SR-Akademiet
  • Revisorelevuddannelsen 
  • Medarbejderkurser
  • Manuduktioner
  • Kurser for økonomi- og regnskabschefer og deres medarbejdere
  • Løbende deltagerevalueringer

Se vores organisationsdiagram

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk