Stabscenter


Stabscenterets formål

Stabscenterets formål er at sikre, at foreningen omkostningseffektivt leverer
faglige, politiske og forretningsmæssige resultater til foreningens med-
lemmer. Stabscenteret fokuserer på effektivisering af processer, effektiv
videndeling, økonomistyring og på, at den organisatoriske ramme sikrer,
at foreningens fagligt kompetente medarbejdere har motivationen og
lysten til at gøre tingene en tak bedre og skabe resultater.


Stabscenteret er ansvarlig for:

 • Betjening af bestyrelse og forretningsudvalg
 • Betjening af den administrerende direktør for FSR – danske revisorer
 • Den løbende økonomistyring i sekretariatet
 • HR, herunder samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg
 • Driften af kantinen
 • Receptionen
 • Foreningens fysiske og digitale arkiv
 • Betjening af Olsens Mindefond og FSR’s Studie- & Understøttelsesfond
 • Implementering af og opfølgning på foreningens treårige strategi
 • Eksekveringen af  ”code of conduct”
 • Effektivisering af processer og digitalisering af sekretariatets arbejdsgange med henblik på at skabe en excellent organisation. 
 • Spørgsmål til medlemskab samt ind- og udmeldelser
 • Medlemsdata / dataaggregering
 • Målgruppespecifik medlemssegmentering (virksomheds- og personniveau)
 • Debitorstyring af sekretariatets debitorer
 • Spørgsmål til og formidling af deklarations-, garanti- og inhouse-forsikringer
 • Generel rådgivning vedrørende for eksempel medlemskategorier, skift mellem disse med videre.
 • Styring af oplag af tidsskrifter: RevisorInformerer, Signatur, Revision & Regnskabsvæsen, SR-skat
Se kontaktoplysninger på medarbejdere i Stabscenteret her til højre.

Se vores organisationsdiagram


Kontakt

 • Annika Rasmussen

  Økonomimedarbejder

  3369 1038
 • Bente Stryger Hansen

  Navisionspecialist

  3369 1043
  4193 3143
 • Camilla Schmidt

  Økonomimedarbejder

  3369 1033
 • Gitte Jensen

  Medlemskoordinator

  4193 3133
 • Johnny Reinhard Kluge

  Økonomichef


  2142 9113
 • Karina Løvenholdt Knutzen

  Økonomimedarbejder

 • Lotte Henvig Larsen

  Controller

  3369 1037
 • Martin Moll Berg

  IT-supporter

  2685 0896
 • Michael Nielsen

  IT-systemadministrator

  4037 3781
 • Sarah Sabrine Buk

  Regnskabschef

  3369 1024