Foreningens strategi 2019-2021

I efteråret 2018 vedtog foreningens bestyrelse en strategi for 2019-2021. Strategien hedder 'Når troværdighed tæller' og indeholder blandt andet en række politiske mærkesager og fire must win-battles, hvor det er afgørende, at branchen har succes frem mod 2021. Desuden lægger strategien samtidig op til en særlig indsats i forhold til de mange medlemsvirksomheder, som betjener SMV-segmentet.

FSR - danske revisorer

Revisorbranchen arbejder i offentlighedens interesse. I FSR danske revisorer er det vores formål at bidrage til et sundt, konkurrencedygtigt og ansvarligt erhvervsliv og en effektiv offentlig sektor. Det handler konkret om at medvirke til at sikre finansiel stabilitet og reducere de samfundsssige transaktionsomkostninger gennem transparente og troværdige regnskaber. At fremme samfundsansvarlig adfærd. Og at mindske korruption, skatteunddragelse og andre ulovligheder. Kort sagt - at skabe troværdighed om især finansielle udsagn med afsæt i faglighed, integritet og objektivitet og krav om uddannelse, governance og uafhængighed. Derfor kalder vi strategien, ”Når troværdighed tæller”. Fordi det handler om et tilvalg af revisorbranchen. Fordi det er kernen i leverancen. Og fordi det refererer til konsekvensen eller resultatet af tilvalget.

 

Hvis vi som profession skal fastholde vores position som offentlighedens tillidsrepræsentant, skal vi agere proaktivt og spille tidligt ind med konkrete løsninger til det politiske system. På den måde kan vi medvirke til, at vi ikke alene er relevante, men også vil blive opfattet som uundværlige.

 

Strategiens indsatsområder

Strategien understøtter foreningens formål og vision ved at fokusere målrettet fire indsatsområder: Revisor- branchens omdømme, revisormarkedet, de teknologiske muligheder og foreningen ved at tilstræbe, at vi er et spejl af medlemmerne. Derudover vil vi i den kommende strategi have et særligt fokus SMV-segmentet. Det handler om at være til stede med relevant information og stærke værktøjer, når behovet er der, at være tydelige i vores dialog og kommunikation og arbejde for, at vores medlemmer er digitalt parate.

 

Foreningen skal være til gavn for medlemmerne. Derfor er det ultimative strategiske mål at have tilfredse medlemmer, som vil anbefaleandre at være medlem, og som ser medlemskabet af foreningen som et naturlig led i det at være en del af revisorbranchen.

 

 

Læs hele strategien her


Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Peter Lyng Høiberg

  Direktionsassistent

  2344 6113