Den strategiske retning

FSR - danske revisorer opstiller her den strategiske retning for at nå de syv strategiske mål frem mod 2021.

FSR - danske revisorer

Profilerer revisorbranchen

FSR danske revisorer understøtter og profilerer en revisorbranche, som er relevant og skaber værdi ved at medvirke til finansiel stabilitet og sænke de samfundsmæssige transaktionsomkostninger gennem transparente og troværdige regnskaber, ved at tilføre tillid og troværdighed til finansielle og ikke-finansielle data og informationer i virksomhederne og den offentlige sektor, ved at fremme ansvarlig adfærd og ved at modvirke korruption, skatteunddragelse og andre ulovligheder.

 

Sætter erhvervsmæssig dagsorden

FSR danske revisorer sætter dagsordenen og markerer revisorbranchen i den bredere erhvervs- og samfundspolitiske debat med analyser, synspunkter og løsninger erhvervslivets og dansk økonomis udfordringer. Foreningen tager initiativer og gennemfører udadvendte aktiviteter med en appel, som er bredere end den snævre branchepolitiske, men som læner sig op ad revisors opgaver og funktioner.

 

Sikrer optimale rammebetingelser

FSR danske revisorer sikrer revisorbranchen optimale rammebetingelser og understøtter medlemmerne inden for rammerne af en multidisciplinær forretningsmodel i effektivt at kunne levere erklæringsydelser samt konstruktiv og løsningsorienteret rådgivning til private og offentlige virksomheder. Foreningen er fagligt og politisk på forkant og orienteret mod tendenser både nationalt og internationalt.

 

Værner om troværdighed

FSR danske revisorer er eksponent for revisorbranchens høje standarder. Foreningen værner om branchens og medlemmernes troværdighed som offentlighedens tillidsrepræsentant med kvalitet som adelsmærke og betingelse for at være medlem. Det har konsekvenser ikke at leve op til adelsmærket, uanset om man agerer inden for eller uden for den specifikke rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. Kvalitet og faglighed er fundamentet for foreningens aktiviteter. Sammen med branchen tager foreningen et ansvar for til stadighed at løfte revisionskvaliteten, sætte høje etiske standarder og værne om omdømmet.

 

Leverer fagligt indhold

FSR - danske revisorer er en central leverandør af faglige informationer, faglige kurser og fagligt indhold til revisor- branchen. Foreningen responderer proaktivt samfundets behov for tillid og transparens og arbejder aktivt for at fremme ydelser, der skaber kvalitet og effektivitet i revisionsfirmaerne og sikrer, at branchen fortsat er relevant. Foreningen leverer forretningsunderstøttende service til den enkelte revisorforretning både som en del af kontingentet og kommerciel basis.

 

Samarbejder bredt

FSR danske revisorer er åben for samarbejde med alle relevante interessenter i såvel det politiske system, organisationsverdenen og erhvervslivet. I den forbindelse lægger foreningen vægt på at etablere faglige netværk og communities.

 

Effektivt drevet forening

FSR danske revisorer er en effektiv drevet forening, der ud over medlemskontingentet har betydende kommercielle indtægter, som et vigtigt bidrag til at finansiere foreningens aktiviteter. Effektivitet skal opnås gennem klare prioriteringer, et stærkt omkostningsfokus og øget brug af digitale løsninger både internt og i dialogen med foreningens medlemmer.

 


Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Peter Lyng Høiberg

  Direktionsassistent

  2344 6113