Foreningen og de faglige udvalg

FSR - danske revisorer

Foreningens position

Med sten ni ud af ti praktiserende revisorer i medlemskredsen har foreningen en stærk position i forhold til det politiske system.

 

At kunne repræsentere en hel branche og tale med én stemme er med til at give troværdighed og skabe tryghed hos de embedsmænd og politikere, som vi samarbejder med.

 

Derfor er det fortsat et centralt strategisk mål at have en høj medlemsprocent blandt de praktiserende revisorer. Målet er i den ste treårige strategiperiode at fastholde en medlemsprocent ni ud af ti praktiserende revisorer. Det er imidlertid også vigtigt, at foreningen er tæt medlemmerne og har bred opbakning i forhold til det politiske arbejde. I den forbindelse spiller det personlige medlemskab en vigtig rolle for medlemmernes opbakning og engagement i foreningens aktiviteter.

 

Det personlige medlemskab vil fortsat være omdrejningspunktet for foreningens dialog med og leverancer til revisorbranchen, og vi vil fortsætte med at monitorere og følge op på tilfredsheden med foreningens arbejde og ydelser.

 

Det betyder bl.a., at de årlige medlemsmøder med lokalforeninger og medlemsvirksomheder prioriteres højt med et stærkt ledelsesfokus og involvering.

 

Betydningen af de faglige udvalg

FSR danske revisorer har faglige udvalg, som vælges af bestyrelsen. De faglige udvalg spiller en vigtig rolle i eksekveringen af foreningens strategi. Det gælder både i lovgivningsarbejdet og i forhold til at sikre høj kvalitet i foreningens arbejde.

 

De faglige udvalg repræsenterer en teknisk og faglig ekspertise og en indsigt i den praktiske hverdag i revisionsvirksomhederne og hos deres kunder.

 

Den ekspertise og indsigt er yderst værdifuld  i forhold til foreningens interessevaretagelse og er med til at sikre høj kvalitet i foreningens høringssvar og bidrag til den politiske proces; forhold som er afrende for den gennemslagskraft og de resultater, foreningen kan opnå.

 

Det gælder også i forhold til den faglige og forretningsmæssige understøttelse af medlemmerne, hvor udvalgenes involvering er med til at sikre kvaliteten, relevansen og målretningen af foreningens ydelser.

 

Udvalgene er derfor aktivt involveret i en række specifikke aktiviteter i eksekveringen af strategien, men de spiller også en central rolle, når det gælder vejledning og fortolkning af internationale standarder og rammerne i lovgivningen.

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Peter Lyng Høiberg

  Direktionsassistent

  2344 6113