Hvorfor vælge en godkendt revisor?

Værdien af revisionKvalitet

Mange ved ikke, at "revisor" ikke er en beskyttet titel som eksempelvis "advokat" er, og at alle i princippet kan kalde sig for revisor.

"Godkendt revisor" er derimod en beskyttet titel ligesom statsautoriseret revisor og registreret revisor er. Godkendt revisor er en samlebetegnelse for både en statsautoriseret og en registreret revisor.

Når du vælger en godkendt revisor, får du blandt andet en revisor, der:

  • bliver løbende uddannet og opdateret på lovgivningen gennem minimum 120 timers obligatorisk undervisning over en periode på tre år
  • kan underskrive en lovpligtig erklæring til myndighederne
  • har særlig forståelse for din forretning og varetager dine interesser som virksomhedsejer
  • overholder lovgivningen og etiske regler for revisorer
  • har en forsikring, der dækker eventuel erstatning i forbindelse med erklæringer

Kvalitet i revisionen
Når du vælger en godkendt revisor, der er medlem af FSR - danske revisorer, får du samtidig en revisor, der sætter kvalitet og troværdighed i højsædet.

   
   Er din revisor godkendt og medlem
   af FSR - danske revisorer

FSR - danske revisorer medvirker blandt andet til højnelse og udvikling af medlemmernes kvalifikationer og anseelse, samt påser og bidrager til at sikre kvaliteten i revisorbranchen.

Revisionsvirksomheder, der er medlem af FSR - danske revisorer, er forpligtet til at:

  • etablere og vedligeholde et kvalitetsstyringssystem, som sikrer, at at deres virksomhed udføres i overensstemmelse med god revisorskik
  • tegne yderligere forsikring end den lovpligtige forsikring, for opgaver der ikke er omfattet af revisorloven

FSR - danske revisorer arbejder kontinuerligt for at højne uddannelsen af godkendte revisorer og kvaliteten af din revisors arbejde.

Såfremt et medlem af FSR - danske revisorer groft eller gentagne gange overtræder foreningens regler eller hvis medlemmet modtager én eller flere alvorlige bøder i Revisornævnet for grove overtrædelser, vil medlemmet blive ekskluderet af foreningen.

Find godkendt revisor

Brug vores landkort til at finde en godkendt revisor, der er medlem af FSR - danske revisorer

Revisors erklæringer
- Hvad er forskellen?

Spørg Eksperten om ejerskifte

Brænder du inde med et spørgsmål om ejerskifte, uden at vide hvem du skal spørge? Få svar hos en af vores revisoreksperter hos Spørg Eksperten - helt gratis.

Afstemning

Hvem hjælper dig med at udarbejde din virksomheds årsrapport?