Lokalforeninger og -udvalg

Foreningens medlemmer samles til Revisordøgnet, SMV-Forum og generalforsamlingen. Men i løbet af året er der lokal aktivitet blandt medlemmerne over hele landet i lokalforeningerne. Her arrangeres møder for medlemmer om faglige og forretningsmæssige emner til inspiration, drøftelse og debat med det lokale erhvervsliv, myndigheder og politikere. Et par gange om året kommer fagkonsulenter og foreningsrepræsentanter fra Kronprinsessegade rundt til møder i lokalforeningerne, hvor faglige og politiske emner drøftes. Medlemskab af lokalforeningerne er lokalt; kontingent til lokalforeningerne dækker deltagelse i årets arrangementer og forplejning. I disse dage sender flere lokalforeninger opkrævning ud til eksisterende medlemmer samt opfordrer nye medlemmer i deres område til at melde sig ind og støtte det lokale faglige arbejde og udvikling i branchen. 

Vi har en række lokalforeninger og -udvalg, bl.a. flere steder i Jylland samt på Fyn og Lolland-Falster. Alle medlemmer af FSR kan deltage i lokalforeningerne, som foruden en årlig generalforsamling også arrangerer både faglige og sociale møder.

En af lokalforeningerne har fx et såkaldt ”torskegilde”, hvor førende skatteeksperter kommer og fortæller om nyt på skatteområdet. Andre møder kan være fx med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor der informeres om nyheder og nye tiltag.

Klik her for at læse lokalforeningernes vedtægstmæssige grundlag

Oversigt over lokalforeninger:
FSR-NJ, Nordjylland
FSR-Randers
FSR-Midtjylland Vest
FSR-Midtjylland Øst
FSR-Trekanten
FSR-Ribe Amt
FSR-Fyn
Lokaludvalg Fyn