Lokalforeningernes vedtægtsmæssige grundlag

Lokalforeningernes vedtægtsmæssige grundlag:

I Foreningen af Statsautoriserede Revisorers vedtægter – senest ændret i november 2003 – står der følgende om lokalforeningernes arbejde:

§ 28
Ved en lokalforening under FSR forstås en forening stiftet af og blandt foreningens medlemmer inden for et givet geografisk område, og hvor ethvert medlem af FSR har ret til at være medlem.

Stk. 2. Lokalforeningens vedtægter skal godkendes af FSRs bestyrelse. Eventuelle senere ændringer af vedtægterne skal ligeledes godkendes af FSRs bestyrelse.