Lokalforeningernes vedtægtsmæssige grundlag

Lokalforeningernes vedtægtsmæssige grundlag

I FSR - danske revisorers vedtægter – senest opdateret oktober 2019 – står der følgende om lokalforeningernes arbejde:

14. LOKALFORENINGER/NETVÆRK

14.1 Foreningens medlemmer kan stifte lokalforeninger og/eller faglige netværk dækkende et givet fagligt og/eller geografisk område.
Alle foreningens medlemmer skal have adgang til medlemskab af lokalforeningerne. Lokalforeningernes til enhver tid gældende vedtægt skal godkendes af foreningen.